Nabídka poradenství a spolupráce

V rámci hodnocení kvality technologie kompostárny pro zajištění standardizace kvality kompostu, uplatnitelného jako bezpečné organické hnojivo pro zemědělskou praxi ZERA nabízí poradenství na kompostárně. DOTAZNÍK


V OBLASTI:

  • kvalita vstupů
  • vedení kompostovacího procesu
  • kvalita kompostu (odběr vzorků pro test zralosti a vyhodnocení)
  • individuální problémy (evidence, dokumentace kompostárny,)

Součástí poradenství bude test stanovení stability a hygienizace (snížení klíčivosti semen rostlin) kompostu.


Výsledky testů budou zpracovány pro každou kompostárnu jako odpověď na konkrétní vedení kvality procesu kompostárny.

Cílem je ověřit za jakých podmínek je praxe schopna zajistit kvalitu kompostu.

V případě zájmu prosím o vyplnění přiloženého dotazníku.

Cena: poradenství ZDARMA včetně analýzy zralosti pouze úhrada nákladů za cestovné dle skutečnosti,
cena platí do 30.6.2018

POUKÁZKA KE STAŽENÍ.

DOTAZNÍK NA VYPLNĚNÍ.

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ODEŠLETE NA ADRESU: Info@zeraagency.eu

BLIŽŠÍ INFORMACE ING. KVĚTUŠE HEJÁTKOVÁ 602 10 437 NEBO OLGA KŘÍŽOVÁ 724 144 401

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

CD KOMPOSTER

CD KOMPOSTER
Program KOMPOSTER by neměl chybět na žádné kompostárně. Jeho využití je jednak při ...
cena: 500,00 Kč
 

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Sborník s podtitulem "Optimalizace technologie v regionu", se zabývá aktuálními trendy ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Nabídka poradenství a spolupráce