konference VYUŽITÍ KOMPOSTU V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI Praha

VYUŽITÍ KOMPOSTU V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
"KOMPOSTOVÁNÍ
- inovace, výzkum a praxe " 16.11.2017 v 9.00 hod. v Praze. POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE.
Závěrečné setkání účastníků a dalších zájemců celoročního setkávání k problematice recyklace a využití "odpadů" - projekt: "Podpora kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy". Systémy kompostování a kvality kompostu, které propojují minimálně dva rezorty MZE a MŽP k řešení velmi závažného problému jakým je voda v krajině - ochrana půdy. Cílem setkání bude definovat opatření využití kompostu a ochrany půdy pro zastavení její degradace.

Top tradiční zemědělské setkání, technologické novinky, příklady dobré praxe, diskuze s odborníky, přátelská atmosféra.


ČAS: 9.00 - 14.00 hod.


CENA: ZDARMA


TERMÍN A MÍSTO: 16. listopadu 2017, Ministerstvo zemědělství Praha, místnost č. 400 ve 4. patře


PROGRAM:


8.00 - 9.00 registrace účastníků

PREZENTACE KE STAŽENÍ

 1. Ing. Květuše Hejátková
 2. Ing. Barbora Badalíková
 3. Ing. Marek Batysta
 4. Dr. Wilfried Hartl
 5. Ing. David Řeháček
 6. Ing. Martin Dubský
 7. Ing. Jaroslav Houček
 8. Ing. Rostislav Pilný
 9. Ing. Petr Plíva
 10. Ing. Lukáš Jurečka
 11. Ing. Hana Kýbusová
 12. Miroslav Žilík


I.BLOK LEGISLATIVA A DOTACE

 • Od 9.00 -10.00 hod.Zahájení konference
 • Co potřebuje půda pro zdravý vývoj doc. Miko L., elektronický vzkaz
 • Strategie a podpory využití bioodpadů v zemědělské praxi
 • Eroze půdy a praxe
  Badalíkova B. , VÚPT Troubsko
 • Diskuze
 • Přestávka


II. BLOK BENEFITY KOMOSTU - VÝZKUM A PRAXE


Od 10.-00 - 12.00 hod.

 • Klíče k podpoře udržitelnosti oběhu živin (nejen z kompostu),
  Dr. Hartl W. BFA Vídeň, Ing. Záhora J., CSc. Mendlova univerzita Brno
 • Zvýšení obsahu půdních organických hmot pomocí kompostů
  Ing. Řeháček D., VÚMOP v.v.i. Zbraslav
 • Uplatnění kompostu v zahradnictví
  Ing. Dubský M., VÚKOZ v.v.i. Průhonice
 • Diskuze
 • 12.00 - 12.30 Malé občerstvení

III. TECHNOLOGIE, KVALITA A EKONOMIKA V PRAXI, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE


Od 12.30 - 14.00 hod.

 • Kvalita kompostu registrovaná dle zákona č. 156/1998 o hnojivech
  Ing. Gemerlová M. ÚKZUZ Praha
 • Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a bioodpadů
  Ing. Pilný R., Regent plus Žlutice, Ing. Plíva P., CSc., VÚZT v.v.i. Praha
 • Technologie v praxi - vermikompostování v zemědělství
  Ing. Hanč A. Ph.D. ČZU Praha, Ing. Plíva P. CSc., VÚZT v.v.i. Praha
 • Kompostování a využití kompostu v zemědělské praxi (přínos, technologie, ekonomika)
  Ing. Jurečka L., ředitel zemědělského podniku POOSLAVÍ Nová (konvenční zemědělství)
  Ing. Kybusová H., agronom BEMAGRO a.s. (ekologické zemědělství)
  Žilík M. kompostárna Želivec. (kompostování čistírenských kalů)
 • Diskuze a závěr konference

POZVÁNKA S PROGRAMEM

Registrace je povinná a termín je nejpozději do 8. listopadu 2017. Kapacita účastníků je omezená.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na našich www.zeraagency.eu nebo na mail schellova@zeraaagency.eu případně telefonicky 724 082 737.

Přihlašovací formulář

Jméno/Firma:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
 

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY VLKOV

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY VLKOV
Vlkov Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

Sborník z VII. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Sborník z VII. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
CD sborník z konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
cena: 230,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » konference VYUŽITÍ KOMPOSTU V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI Praha