KOMPOST V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

připravujeme pracovní setkání "KOMPOST V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI" za přítomnosti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

Akce proběhne na MINISTERSTVI ZEMĚDĚLSTVÍ, v Praze dne 19. dubna 2016 od 10.00. POZVÁNKA ZDE PROGRAM ZDE TISKOVÁ ZPRÁVA

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

Dne: 19. 4. 2016

Čas: 10.00 - 14.00 hodin

Místo: Mze, Tešnov 17, Praha, místnost č. 101


Pozvání na pracovní setkání přijali odborníci z oblasti výzkumu, univerzit i praxe.
Pracovní setkání je pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

Cílem této akce je prezentace nových možnosti výzkumu, zkušenosti a problémů praxe v oblasti kompostování bioodpadů, udržitelnosti kompostování a uplatnění kompostu v zemědělské praxi.

PREZENTACE KE STAŽENÍ:

 1. Ing. Květuše Hejátková
 2. Ing. Jaroslav Houček
 3. Ing. Barbora Badalíková
 4. Ing. Karel Horák
 5. Eva Erhart
 6. Ing. David Řeháček
 7. Ing. Pavel Kovaříček
 8. Miloš Stejskal
 9. Ing. Jaroslav Záhora
 10. Ing. Jiří Jalovecký
 11. Ing. Josef Šrefl
 12. Ing. Miroslav Florián

PROGRAM:

10.00 - 10.20 KOMPOST V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

 • Zahájení - zástupce MZe Praha
 • Kompost jako takový (suroviny, výroba, technologie, kvalita) - Ing. Květuše Hejátková, ZERA
 • Kvalita kompostu - Ing. Jaroslav Houček, ÚKZUZ Praha

10.20 - 11.00 ZÁKLADNÍ AGROTECHNIKA

 • Aplikace kompostu - základní agrotechnika pro zajištění správného efektu kompostu, zlepšení vlastností půdního prostředí - Ing. Barbora Badalíková, VÚP Troubsko
 • Zemědělská praxe - Ing. Karel Horák, Farma Choťovice


11.00 - 11.40 VÝŽIVA A HNOJENÍ

 • Eliminace ztrát živin v zemědělském podniku - Eva Erhart, BFA Vídeň
 • Jak zlepšit dostupnost živin v půdě, jak chránit organickou hmotu - Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
 • Bilance půdní organické hmoty - aplikace pro praxi - Ing. David Řeháček, VÚMOP v.v.i.

11.40 - 12.00 DISKUZE
12.00 - 12.40 ČAS OBĚDA
12.40 - 13.20 PŮDA

 • Přísun organické hmoty do půdy formou kompostu, mechanické vlastnosti půdy, zvýšení vododržnosti a vsaku vody zapravením kompostu, snížení eroze - Ing. Pavel Kovaříček, VÚZT v.v.i.
 • Zemědělská praxe - Miloš Stejskal

13.20 - 13.40

 • Je výroba organického hnojiva byznys? Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. , VIA ALTA odpady, s.r.o.Účastnický poplatek: ZDARMA

Drobné občerstvení zajištěno.


POZVÁNKA KE STAŽENÍ

PROGRAM KE STAŽENÍ

KAPACITA ÚČASTNÍKŮ JE JIŽ NAPLNĚNÁ !!! REGISTRACE UŽ NENÍ MOŽNÁ !!!


Na seminář je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách v sekci kurzy.

TERMÍN PŘIHLÁŠEK DO 13. DUBNA 2016

ZASÍLEJTE NA ADRESU: schellova@zeraagency.eu neb 724 082 737


Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

SBORNÍK Z II. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

SBORNÍK Z II. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 26 příspěvků prezentovaných na II. Mezinárodní konferenci ...
cena: 50,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY HORNÍ DUBÉNKY

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY HORNÍ DUBÉNKY
Horní Dubénky Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » KOMPOST V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI