Projekt "Zkušenosti z kontrol podmíněnosti a příprava zemědělců na další oblasti zaváděné od 1.1.2011

Název projektu: Zkušenosti z kontrol podmíněnosti a příprava zemědělců na další oblasti zaváděné od 1.1.2011

ČÍSLO PROJEKTU: 09/007/1310b/563/003578

V roce 2009 byla zahájena první etapa kontrol podmíněnosti (dále jen CC). Předmětem kontrol jsou standardy Dobrých zemědělských a ekologických podmínek (dále jen GAEC) a zákonné požadavky na hospodaření (dále jen SMR) vztahující se k nárokům na přímé platby a další dotace, pro jejichž výplatu je podmínkou plnění standardů GAEC. Od 1. 1. 2009 zavedla ČR systém kontroly podmíněnosti v rozsahu GAEC, SMR 1 - 8, a minimální požadavky na AEO. Od 1. 1. 2011 se připravuje zavedení dalších SMR 9 - 15. Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny standardů GAEC, které mají vstoupit v platnost od roku 2010.

CÍL:

 • zlepšit znalostní i prakticku přípravu emědělců na kontroly podmíněnosti, s využitím vyhodnocení zkušeností, získaných při prvádění kontrol v roce 2009
 • seznámit zemědělce se zkušenostmi a poznaty inspektorů státních dozorových organizací z kontrol CC v roce
 • upozornit zemědělce na nejčastěji se vyskytující neshody a poskytnut jim praktické návody na vhodná preventivní a nápravná opatření.
 • seznámit zemědělce se změnami právních předpisů, které mají dopady na změny nasavení CC
 • připravit zemědělce, jak teoreticky i prakticky na další etapu zavádění kontro CC od 1.1.2011
 • poskytnout zemědělcům návody, jak se praticky připravit na nové standady GEAC, zaměřené zejména na ochranu půdy proti erozi a zvýšování organických složek půdy

VÝSTUPY:

 • 18 odborné vzdělávací kurzy (144 hodin)
 • 9 exkurzí (72 hodin)

CÍLOVÉ SKUPINY:

 • Hlavní cílovou skupinou jsou zemědělci,
 • fyzické a právnické osoby,
 • Odborné vzdělávání tohoto projektu je svým zaměřením a aktuální problematikou vhodné i pro poradce a pracovníky poradenských a výzkumných organizací.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ:

 • program: Program rozvoje venkova
 • opatření: I.3.1. Další odborné vzdělávání a informací činnost

VÝSTUPY PROJEKTU ZKUŠENOSTI Z KONTROL PODMÍNĚNOSTI A PŘÍPRAVA ZEMĚDĚLCŮ NA DALŠÍ OBLASTI ZAVÁDĚNÉ OD 1.1.2011

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Projekt "Zkušenosti z kontrol podmíněnosti a příprava zemědělců na další oblasti zaváděné od 1.1.2011