Projekt "Zkušenosti z kontrol podmíněnosti a příprava zemědělců na další oblasti zaváděné od 1.1.2011

Název projektu: Zkušenosti z kontrol podmíněnosti a příprava zemědělců na další oblasti zaváděné od 1.1.2011

ČÍSLO PROJEKTU: 09/007/1310b/563/003578

V roce 2009 byla zahájena první etapa kontrol podmíněnosti (dále jen CC). Předmětem kontrol jsou standardy Dobrých zemědělských a ekologických podmínek (dále jen GAEC) a zákonné požadavky na hospodaření (dále jen SMR) vztahující se k nárokům na přímé platby a další dotace, pro jejichž výplatu je podmínkou plnění standardů GAEC. Od 1. 1. 2009 zavedla ČR systém kontroly podmíněnosti v rozsahu GAEC, SMR 1 - 8, a minimální požadavky na AEO. Od 1. 1. 2011 se připravuje zavedení dalších SMR 9 - 15. Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny standardů GAEC, které mají vstoupit v platnost od roku 2010.

CÍL:

 • zlepšit znalostní i prakticku přípravu emědělců na kontroly podmíněnosti, s využitím vyhodnocení zkušeností, získaných při prvádění kontrol v roce 2009
 • seznámit zemědělce se zkušenostmi a poznaty inspektorů státních dozorových organizací z kontrol CC v roce
 • upozornit zemědělce na nejčastěji se vyskytující neshody a poskytnut jim praktické návody na vhodná preventivní a nápravná opatření.
 • seznámit zemědělce se změnami právních předpisů, které mají dopady na změny nasavení CC
 • připravit zemědělce, jak teoreticky i prakticky na další etapu zavádění kontro CC od 1.1.2011
 • poskytnout zemědělcům návody, jak se praticky připravit na nové standady GEAC, zaměřené zejména na ochranu půdy proti erozi a zvýšování organických složek půdy

VÝSTUPY:

 • 18 odborné vzdělávací kurzy (144 hodin)
 • 9 exkurzí (72 hodin)

CÍLOVÉ SKUPINY:

 • Hlavní cílovou skupinou jsou zemědělci,
 • fyzické a právnické osoby,
 • Odborné vzdělávání tohoto projektu je svým zaměřením a aktuální problematikou vhodné i pro poradce a pracovníky poradenských a výzkumných organizací.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ:

 • program: Program rozvoje venkova
 • opatření: I.3.1. Další odborné vzdělávání a informací činnost

VÝSTUPY PROJEKTU ZKUŠENOSTI Z KONTROL PODMÍNĚNOSTI A PŘÍPRAVA ZEMĚDĚLCŮ NA DALŠÍ OBLASTI ZAVÁDĚNÉ OD 1.1.2011

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)
Příručka k výrobě, uvádění do oběhu a využití produktu kompostovacího procesu - kompostu.
cena: 300,00 Kč
 

OPATŘENÍ PROTI EROZI -DEGRADACE PŮDY A DESATERO ZÁSAD PRO OCHRANU JEJÍ KVLAITY

OPATŘENÍ PROTI EROZI -DEGRADACE PŮDY A DESATERO ZÁSAD PRO OCHRANU JEJÍ KVLAITY
Organizace spojených národů vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy s cílem zvýšit ...
cena: 70,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Projekt "Zkušenosti z kontrol podmíněnosti a příprava zemědělců na další oblasti zaváděné od 1.1.2011