O projektu

Cílem projektu je propagovat a předávat informace v oblasti Zpracování a ochrany půdy během mezinárodního veletrhu Techagro. Účast na tomto prestižním veletrhu nám umožní dostat se přímo mezi cílovou skupinu, která se obrovském množství setká na této akci. Cílová skupina si sem přichází pro informace a je tedy otevřena k diskuzi a získávání poznatků.

Techagro je mezinárodní veletrh zemědělské techniky, který se koná na brněnském výstavišti každé dva roky. Účastní se ho téměř 800 vystavovatelů ze 40 zemí. V roce 2015 ho navštívilo více než 112 tisíc lidí ze 48 zemí. Techagro zabírá více než 70 tisíc metrů čtverečních, jedná se o největší zemědělský veletrh veletrh ve střední Evropě. Prezentují se zde nejnovější trendy v technice i zemědělské technologii a účastní se ho většina značek působících v České republice. Zároveň se na něm prezentují v hojné míře i zahraniční značky. Bohatý doprovodný program, akcentuje aktuální témata v zemědělství.

Snižování obsahu organické hmoty v zemědělsky obhospodařovaných půdách je dnes skutečností. Skutečností velmi vážnou a varovnou. Obsah organické hmoty v půdě není totiž neměnnou charakteristikou půdy. A převažující forma intenzivního konvenčního zemědělství u nás není ekonomicky motivována k obnovování zásob půdní organické hmoty, dokonce ani k respektování generacemi ověřených osevních postupů. Obsah organické hmoty snižují rostlinami nevyužitá minerální hnojiva, která urychlují mineralizaci dosud přítomných stabilnějších forem organických látek, dále nevhodná skladba plodin a absence organického hnojení.
Potřeba aktivně prezentovat nové techniky a technologie tedy inovace je v současné době velmi silná. Díky zemědělské politice, která doposud preferovala hledisko výkonnosti zemědělského podnikání před environmentálním hlediskem došlo ke změnám chování zemědělských podnikatelů. Tak se stalo, že podmínky zemědělské praxe - vedly ke změnám s někdy nevratnou degradací půdy. V rámci podpor výzkumu a inovacím vzniká řada výstupů, které je nutné prezentovat praxi. Mění se i podmínky dotací, které mají za cíl ohodnotit přístup zemědělce k ochraně nejen půdy a financovat jeho práci jen v případě, že se ochranné technologie realizovala. Projekt má hlavní cíl představit nové přístupy, nové zdroje a technologie k potencionálnímu rozvoji správné zemědělské praxe.

Prezentace problematiky, jak zpracovávat a jak se o půdu starat, aby produkovala zdravé potraviny včetně environmentální funkce - zadržení vody v krajině přímo v místě konání veletrhu - tedy přímo u cílové skupiny zajistí kvalitní a rychlé předání informací přímo cílové skupině. Přímý kontakt s cílovou skupinou - zajištění poradenství, poskytnutí potřebných podpůrných materiálů (odkazů, příruček, konzultací s odborníky). Komunikace s uživateli půdy, řešení jejich aktuálních problémů na víc pomůže nastavit další programy vzdělávání a osvěty v dané oblasti Výstavní plocha o rozměrech 10 x 5 m2 bude obsazen předními organizacemi působících v oblasti …..:

 • ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura
 • VÚPT Troubko¨
 • Komora akreditovaných poradců
 • Bioinstitut Zemědělský svaz ČR
 • VÚMOP v.v.i., , VÚZT v.v.i, , Mendelova univerzita Brno, ČZU, JU Č. Budějovice, a další zástupci univerzit, výzkumu a praxe.

Návštěvníkům bude k dispozici poradci těchto jednotlivých institucí. Přichystané budou informační materiály, brožury, promítány budou video spoty, ukázky, prezentace výzkumu, inovací a příkladů dobré praxe v uvedených formách, tématická diskuzní fóra na aktuální témata s předními odborníky (osobnosti) výzkumu i praxe …

2 x denně Diskuzní fórum z osobnostmi problematiky na předem vyhlášená témata - Co ovlivňuje život v půdě (systémy zemědělského hospodaření a jejich dopad na kvalitu půdy), doba trvání 1 hodina. Jedná se o moderovanou diskuzi přenášenou do éteuru stánku, tak aby zaujala kolemjdoucí;

 • Praktické prezentace = technologická zařízení a technika - monitorovací zařízení pro kontrolu kvality půdy v praxi (zemědělci tímto dostanou návod jak si kontrolovat výsledky hospodaření);
 • Praktická prezentace = odkazy na ostatní prezentace technik a technologií, které budou k vidění na Techagru. Tímto si slibujeme propojení v širším měřítku.

Prezentace inovací:

 • Modelové příklady = forma letáků, bannerů, filmové smyčky;
 • Výsledky výzkumu = praktické aplikace (metodiky, …) nabízené v tištěné podobě tak i v osobním poradenství;

Další témata:

 • Mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě (základní parametr produkční schopnosti půdy a zachování vody v půdě)
 • Opatření pro zdravý rozvoj půdy - základní agrotechnika (typ a druh půdy, srážky, teplota) - osevní postupy a současné technologické vybavení zemědělských podniků
 • Ozdravný režim půd v oblastech eroze (voda, vítr)
 • Půda a systémy hospodaření a využití externích zdrojů živin a organické hmoty v zemědělské praxi (technologie, ekonomika)
 • Meziplodiny - opatření proti utužení půdy (agrotechnika, ekonomika)
 • Monitoring kvality obdělávání půdy v praxi (měření ztrát živin do spodních vod, bilance humusu a živin)
 • Harmonizace požadavků legislativy MŽP a MZE - ochrana půdy

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY SASOV

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY SASOV
Sasov Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » O projektu