O projektu

Zemědělská zimní škola - Technologie, opatření a monitoring zdravé půdy pro zadržení vody v krajině

v rámci odborného vzdělávání bude zrealizováno 7 jednodenních seminářů (1 seminář / 5 hodin) zaměřených vždy na odlišná témata. Přiblíženy nejnovější výsledky výzkumů a inovací (technologie, technologické postupy, metody), jejich praktické aplikace, aktuální legislativa, udržitelný rozvoj a ochrana půdy.


Vybraná témata:

  • Mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě (základní parametr produkční schopnosti půdy a zachování vody v půdě)
  • Opatření pro zdravý rozvoj půdy - základní agrotechnika (typ a druh půdy, srážky, teplota) - osevní postupy a současné technologické vybavení zemědělských podniků
  • Ozdravný režim půd v oblastech eroze (voda, vítr)
  • Půdy v chráněných oblastech ochrany vod - systémy hospodaření a využití externích zdrojů živin a organické hmoty v zemědělské praxi
  • Meziplodiny - opatření proti utužení půdy (agrotechnika, ekonomika)
  • Monitoring kvality obdělávání půdy v praxi (sondy na měření ztrát živin do spodních vod, bilance humusu a živin)
  • Harmonizace požadavků legislativy MŽP a MZE - ochrana půdy

Specifickými cíli projektu je prostřednictvím realizace vzdělávacích seminářů zvýšit kvalitu obhospodařovaných zemědělských půd našeho regionu, dodáním organické hmoty do půdy snížit erozi půdy a nastavením vhodných způsobů hospodaření zajistit trvalou udržitelnost celého zemědělského produkčního procesu. Organická hmota je pro snížení erozní ohroženosti půdy zásadní prioritou.
Celý projekt bude mít zásadní vliv na uvědomění si důležitosti využití organické hmoty ke zpětnému navracení života do půd pro silný a zdravý růst rostlin, zlepšení kvality vod a jejich zachování.

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!

sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!
V rámci operačního programu "Cíl Evropské územní spolupráce Česká republika - Rakousko ...
cena: 100,00 Kč
 

EXTRAKT Z KOMPOSTU - ORGANICKÉ HNOJIVO

EXTRAKT Z KOMPOSTU - ORGANICKÉ HNOJIVO
Z tohoto tzv. kompostového čaje získáte jednoduchým vyluhováním ve vodě plnohodnotné ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » O projektu