Odkazy

Spolupráce

Univerzity:

 • Mendelova univerzita v Brně,
 • Masarykova univerzita v Brně,
 • Česká zemědělská univerzita v Praze,
 • Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích,
 • BOKU Wien

Ústavy:

 • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. v Praze,
 • Výzkumný ústave rostlinné výroby, v. v. i. v Praze,
 • Výzkumný ústave meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Zbraslav,
 • Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku,

Podnikatelé regionu Vysočina i dalších krajů
Profesní komory: hospodářské a agrární komory ČR,

Neziskový sektor:

 • Místní akční skupiny regionu ČR,
 • Energetická agentura Vysočiny,
 • Chaloupky o.p.s.,


Ministerstva:

 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo životního prostředí ČR

Zahraniční partneři:

 • BFA Vídeň,
 • ECN - European compost network ,
 • ELSA - European Land and Soil Aliance,
 • Přátelé země Slovensko,

kontrolní organizace:

 • obce a města celé ČR


státní správa:

 • zástupci krajských úřadů ČR


kontrolní organizace:

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
 • Česká inspekce životního prostředí

MEDIÁNÍ PARTNEŘI

DOTACE

NNO

VENKOV

ZEMĚDĚLSTVÍ

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Komunitní kompostování je oblíbený způsob využívání a přeměny bioodpadu v zahraničí. ...
cena: 100,00 Kč
 

KNIHA O HUMUSU - KVALITA PŮDY, PRIMÁRNÍ ORGANICKÁ PŮDNÍ HMOTA A HUMUS

KNIHA O HUMUSU - KVALITA PŮDY, PRIMÁRNÍ ORGANICKÁ PŮDNÍ HMOTA A HUMUS
Publikace přináší nový pohled na půdní organickou hmotu a vysvětluje význam a pojem ...
cena: 133,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Odkazy