O společnosti

Zemědělská ekologická regionální agentura z.s. ZERA byla založena 24.7. 2000, ZERA se zaměřuje na oblast environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro obce, podnikatele a zemědělské podniky.

 • Posláním je prosazování ekologických principů v odpadovém hospodářství, zemědělství, ochrany a zvyšování kvality půdy.
 • Cílem všech aktivit ZERA je přispět k udržitelnému rozvoji regionu a krajiny.
 • Realizuje celou řadu vzdělávacích, popularizačních, výzkumných projektů včetně mezinárodních projektů. ZERA si tak vybudovala specifické know-how a proto poskytuje vysoce odborné služby pokrývající celou problematiku produkce a užití kompostu v zemědělské praxi pro zvýšení kvality půdy a podporu její původní biologické aktivity
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti provozu kompostáren
 • iniciuje transfer technologií pro podporu zemědělské praxe
 • podílela se na přípravě a realizaci projektů pro výstavbu kompostáren
 • realizovala řadu projektů z fondů EU, fondu Vysočiny či programů MZE (více Projekty)
 • má podporu výzkumných organizací, státní a veřejné správy, neziskových organizací, univerzit - Bioforschung Austria, VŠB Ostrava, MENDELOVA univerzita Brno, Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko, VÚZT v.v.i., ÚKZUZ
 • intenzivně se věnuje osvětové činnosti a práci s mládeží (více Osvětové projekty)
 • Je členem řady odborných institucí a profesních organizací vědecké rady VÚPT Troubsko
  odborné komise Integrovaného systému nakládání s odpady pro Kraj vysočina, ECN
 • Detašované pracoviště BFA Vídeň (proklik na stránky)
 • Je akreditovaným vzdělávacím subjektem v Programu rozvoje venkova. AKREDITACE
 • Vytváříme podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
 • Poradenstvím a koordinační činností tvoříme opatření pro trvale udržitelný rozvoj venkova a využití krajiny zemědělcem


ISO 9001

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » O společnosti