O společnosti

Zemědělská ekologická regionální agentura z.s. ZERA byla založena 24.7. 2000, ZERA se zaměřuje na oblast environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro obce, podnikatele a zemědělské podniky.

 • Posláním je prosazování ekologických principů v odpadovém hospodářství, zemědělství, ochrany a zvyšování kvality půdy.
 • Cílem všech aktivit ZERA je přispět k udržitelnému rozvoji regionu a krajiny.
 • Realizuje celou řadu vzdělávacích, popularizačních, výzkumných projektů včetně mezinárodních projektů. ZERA si tak vybudovala specifické know-how a proto poskytuje vysoce odborné služby pokrývající celou problematiku produkce a užití kompostu v zemědělské praxi pro zvýšení kvality půdy a podporu její původní biologické aktivity
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti provozu kompostáren
 • iniciuje transfer technologií pro podporu zemědělské praxe
 • podílela se na přípravě a realizaci projektů pro výstavbu kompostáren
 • realizovala řadu projektů z fondů EU, fondu Vysočiny či programů MZE (více Projekty)
 • má podporu výzkumných organizací, státní a veřejné správy, neziskových organizací, univerzit - Bioforschung Austria, VŠB Ostrava, MENDELOVA univerzita Brno, Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko, VÚZT v.v.i., ÚKZUZ
 • intenzivně se věnuje osvětové činnosti a práci s mládeží (více Osvětové projekty)
 • Je členem řady odborných institucí a profesních organizací vědecké rady VÚPT Troubsko
  odborné komise Integrovaného systému nakládání s odpady pro Kraj vysočina, ECN
 • Detašované pracoviště BFA Vídeň (proklik na stránky)
 • Je akreditovaným vzdělávacím subjektem v Programu rozvoje venkova. AKREDITACE
 • Vytváříme podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
 • Poradenstvím a koordinační činností tvoříme opatření pro trvale udržitelný rozvoj venkova a využití krajiny zemědělcem


ISO 9001

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

MANAGEMENT DECENTRALIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU

MANAGEMENT DECENTRALIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU
Zahrnuje možnosti zpracování bioodpadu od domovního přes komunitní až po zemědělské ...
cena: 70,00 Kč
 

SBORNÍK Z II. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

SBORNÍK Z II. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 26 příspěvků prezentovaných na II. Mezinárodní konferenci ...
cena: 50,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » O společnosti