O společnosti

ZERA je regionální nevládní nezisková organizace

sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.


ZERA - zemědělská ekologická regionální agentura z.s. působí v ČR od roku 2000. Zaměřuje se na oblast environmentálního vzdělávání a poradenství pro obce, podnikatele a zemědělské podniky.
Úzkou specializací je pak oblast biologicky rozložitelného odpadu.

Účastníkům našich akcí nenabízíme jen "prázdné" teoretické informace. ZERA je provozovatelem kompostárny, ve spolupráci s MZe i MŽP jsme připravovali několik sérií odporných seminářů zaměřených na kompostářskou praxi i čerpání dotací z OPŽP.

Jsme účastni přípravy legislativy v oblasti odpadů, spolupracovali jsme se na zpracování plánu odpadového hospodářství krajů. Podílíme se na hodnocení operačních programů v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci programů Ministerstva zemědělství jsme vedli několik výzkumů zaměřených na využití kompostu, správné vedení zařízení na zpracování odpadů.

Tvoříme a vydáváme vlastní odborné materiály. Náš tým čítá více jak 50 osob z univerzit, výzkumných ústavů, výrobců techniky a to z ČR i zahraničí.

Rádi bychom Vám nabídli možnost využití našich znalostí pro Vaše aktivity.

ZERA je nyní akreditovaným vzdělávacím subjektem v Programu rozvoje venkova. AKREDITACE


ISO 9001

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » O společnosti