O společnosti

ZERA je regionální nevládní nezisková organizace

sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.


ZERA - zemědělská ekologická regionální agentura z.s. působí v ČR od roku 2000. Zaměřuje se na oblast environmentálního vzdělávání a poradenství pro obce, podnikatele a zemědělské podniky.
Úzkou specializací je pak oblast biologicky rozložitelného odpadu.

Účastníkům našich akcí nenabízíme jen "prázdné" teoretické informace. ZERA je provozovatelem kompostárny, ve spolupráci s MZe i MŽP jsme připravovali několik sérií odporných seminářů zaměřených na kompostářskou praxi i čerpání dotací z OPŽP.

Jsme účastni přípravy legislativy v oblasti odpadů, spolupracovali jsme se na zpracování plánu odpadového hospodářství krajů. Podílíme se na hodnocení operačních programů v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci programů Ministerstva zemědělství jsme vedli několik výzkumů zaměřených na využití kompostu, správné vedení zařízení na zpracování odpadů.

Tvoříme a vydáváme vlastní odborné materiály. Náš tým čítá více jak 50 osob z univerzit, výzkumných ústavů, výrobců techniky a to z ČR i zahraničí.

Rádi bychom Vám nabídli možnost využití našich znalostí pro Vaše aktivity.

ZERA je nyní akreditovaným vzdělávacím subjektem v Programu rozvoje venkova. AKREDITACE


ISO 9001

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)
Příručka k výrobě, uvádění do oběhu a využití produktu kompostovacího procesu - kompostu.
cena: 300,00 Kč
 

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » O společnosti