Aktuality

AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na seminář "AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH", který se uskuteční na 3 místech a to v kraji Olomouckém, Plzeňském, Vysočině. POZVÁNKA

výzvy Operačního programu životního prostředí

V průběhu roku 2017 budou v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášeny následující DOTAČNÍ VÝZVY

4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Dovolujeme si Vás upozornit na avízovaný příjem žádostí do Programu rozvoje venkova - jednotlivé oblasti podpory najdete níže. Žádosti o dotaci je možné podávat od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.
VÍCE O PROGRAMU

V.ročník konference !! OCHRANA PŮDY !!

V. ročník konference !! OCHRANA PŮDY !!, se uskutečnil dne 22. - 23. března 2017 v Náměšti nad Oslavou. PŘIHLÁŠKA PROGRAM KONFERENCE PREZENTACE KE STAŽENÍ

semináře PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELÉ KOMPOSTÁREN - CENTRÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A MALÁ ZAŘÍZENÍ 2017

Připravili jsme pro Vás velmi komplexně zaměřený seminář zahrnující na všechny oblasti správné praxe kompostování. Součástí semináře jsou i praktická cvičení a exkurze na kompostárnu.

Služby v oblasti bioodpadů

nabídka studie proveditelnosti BRO

nabídka studie proveditelnosti - kompostárna

nabídka provozní dokumentace kompostárny

PF 2017

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku

Projekt realizovaný společností Oslavka, o.p.s. je zaměřený na zvýšení povědomí spotřebitelů a odborně zainteresované veřejnosti v ČR o tom, jak se produkují regionální bioprodukty a biopotraviny a o praxi ekologického zemědělství (EZ) v produkčních oblastech. Oslavka, o.p.s.

seminář O NOVÝCH PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ.

ZERA pořádá ve spolupráci s MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ seminář O NOVÝCH PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Seminář se uskuteční 2. prosince 2016 od 9.00 - 14.00 HOD. v Náměšti nad Oslavou. POZVÁNKA

nový projekt INTEKO - Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochraně půdy

Projekt Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochraně půdy INTEKO - ATCZ42 byl podpořený v rámci 1. výzvy programu INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika. INTEKO

Stránka:

Zajímavé publikace

sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!

sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!
V rámci operačního programu "Cíl Evropské územní spolupráce Česká republika - Rakousko ...
cena: 100,00 Kč
 

CD KOMPOSTER

CD KOMPOSTER
Program KOMPOSTER by neměl chybět na žádné kompostárně. Jeho využití je jednak při ...
cena: 500,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Aktuality