Odpady

Zera sdružuje fyzické osoby za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.


Informace jsou v dnešní době jednou z nejžádanějších komodit. Z toho důvodu roste zájem o různé formy vzdělávání. Agentura ZERA Vám nabízí širokou nabídku vzdělávacích akcí se specializací na odpady, biologicky rozložitelné odpady, půdu, zemědělství a správnou zemědělskou a kompostářskou praxi.
Na všechny vzdělávací akce a konference je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách.

ZERA je nyní akreditovaným vzdělávacím subjektem v Programu rozvoje venkova. AKREDITACE

CYKLUS OVĚTY A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BIOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

ODBORNÍ LEKTOŘI: Ing. Květuše Hejátková, Ing. Pavlína Buršíková, Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D., Ing. Iva Zeroniková, Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Olga Křížová,

Aktuální informace o harmonogramu a programu všech vzdělávacích akcí sledujte na www.zeraagency.eu

  1. VZDĚLÁVACÍ PREZENČNÍ KURZY,
  2. EXKURZE DNY TECHNIKY A TECHNOLOGIÍ
  3. KONFERENCE
  4. WORKSHOPY
  5. ONLINE DISKUZE
  6. OSOBNÍ KONZULTACE

Seminář pro začínající provozovatele kompostáren

  1. centrální zařízení dle zákona o odpadech

  2. malá zařízení dle zákona o odpadech

Přihlašovací formulář

Jméno/Firma:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
 

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Odpady