Aktivity projektu Třídění bioodpadu ve školách

Název projektu: Nejlepší dostupné technologie o půdě z fondu Vysočina FV00864.0042

Od jara 2014 až do začátku letošního léta proběhla řada akcí zaměřených na environmentální výchovu a osvětu v oblasti ochrany půdy a zemědělství. V rámci projektu "Nejlepší dostupné technologie - O půdě" s laskavou podporou Fondu Vysočiny mohly vzniknout nové vzdělávací pomůcky, naučná stezka a originální "Půdní divadlo", které nenásilnou formou vedou děti k uvědomění si podstaty a zásadního významu něčeho tak všedního, jako je půda, po které denně chodíme.

V průběhu celého roku absolvovaly děti ze základních a mateřských škol Vysočiny jak zábavné vzdělávací programy v učebnách nově zrekonstruovaného vzdělávacího střediska CETT, vedeného agenturou ZERA Náměšť nad Oslavou, tak i terénní výuku v rámci naučné stezky Zemědělec v krajině. Cestou po naučné stezce si mohou děti prohlédnouti i zmíněné "Půdní divadlo" umístěné v lokalitě pro ekologické zemědělství, kde lze pozorovat jednotlivé vrstvy půdy.


Velmi oblíbený byly zejména programy pro mateřské školy "Kdo žije v půdě" a "Malování barvami země", kterých se účastnily jednotlivé třídy školek z regionu - MŠ Husova a MŠ E. F. Buriana z Náměště nad Oslavou, MŠ Mohelno a MŠ Myslibořice.


Za programy pro oba stupně základní školy za námi přijeli nejen žáci z blízkého Březníka, ale též děti ze Základní školy Lesonice a Základní školy Myslibořice, které si naši lokalitu vybraly pro svůj školní výlet.
Díky pozitivní zpětné vazbě jak od dětí, tak od pedagogů, budeme rádi pokračovat ve tvorbě dalších osvětových programů v této oblasti.

Výstupy projektu ZDE

Abeceda o půdě ZDENázev projektu: Třídění bioodpadu ve školách spolufinancováno z fondu Vysočina FV01067.0007


Na jaře letošního roku připravila ZERA sérii vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku zpracování odpadu s důrazem na využití bioodpadu pro základní a mateřské školy v blízkém okolí. V rámci projektu podpořeného Krajem Vysočina se zapojily Základní škola Náměšť nad Oslavou Komenského 53, Mateřská škola Husova a E.F. Buriana Náměšť nad Oslavou, Z

ákladní škola Březník.
Žáci prvního i druhého stupně základních škol se účastnili výuky o třídění bioodpadu, proč je potřeba jej třídit a jak jej využít. Akce probíhaly v terénu - na zahradách škol, kde si žáci sami postavili zahradní kompostér. Součástí aktivit byla i obsáhlá exkurze do různých typů podniků zpracovávajících odpady - kompostárna CMC Náměšť a.s, třídící linka odpadu a skládka odpadu Petrůvky společnosti ESKO-T Třebíč.
Děti tak měly možnost nahlédnout do problematiky odpadového hospodářství regionu Třebíč a ověřit si svoje vědomosti v oblasti třídění odpadů - především bioodpadů.
Projekt byl realizován v rámci projektu "Nejlepší dostupné technologie - o bioodpadech " - třídění bioodpadu ve školách . Projekt byl podpořen Fondem Vysočina.

  1. Základní škola Náměšť nad Oslavou Komenského 53,
  2. Mateřská škola Husova a E.F. Buriana Náměšť nad Oslavou,
  3. Základní škola Březník.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z EXKURZE ke stažení ZDE

TISKOVÁ ZPRÁVA ZŠ KOMENSKÉHO ke stažení ZDE

TISKOVÁ ZPRÁVA ZŠ BŘEZNÍK ke stažení ZDE

TISKOVÁ ZPRÁVA MŠ HUSOVA A E.F. BURIANA ke stažení ZDE


Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

EXTRAKT Z KOMPOSTU - ORGANICKÉ HNOJIVO

EXTRAKT Z KOMPOSTU - ORGANICKÉ HNOJIVO
Z tohoto tzv. kompostového čaje získáte jednoduchým vyluhováním ve vodě plnohodnotné ...
cena: 120,00 Kč
 

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Sborník s podtitulem "Optimalizace technologie v regionu", se zabývá aktuálními trendy ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Aktivity projektu Třídění bioodpadu ve školách