Základní informace o projektu

Projekt SONDAR CZ-AT

Síť ochrany půdy v regionu Podunají

Eroze půdy je jednou z hlavních příčin degradace půdy. Efektivní opatření k zabránění půdní eroze mají nesmírný význam pro zachování zdravé a úrodné půdy pro další generace. Nedávno zveřejnila evropská unie novou strategii pro země podunají, která obsahuje také cíle v oblasti životního prostředí na úrovni regionů. Touto strategií byl v politice životního prostředí vytyčen cíl snížit ztrátu půdy na plochách s mírou eroze více než 10 tun /ha do roku 2020 o 25% Jižní Morava (CZ) a Weinviertel (AT) jsou regiony s vysokým ohrožením erozí.


SONDAR CZ-AT chce dosáhnout v této souvislosti dvou cílů:

 • PŮDU VYUŽÍVAT A CHRÁNIT: tvořit povědomí o zodpovědném zacházení s půdou a dlouhodobě přetrvávajícím růstu její kvality
 • NAJÍT A VYTVOŘIT PŘÍKLADY PRO SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PŮDOU: nalézt a popsat stávající ukázkové příklady / vyvinout ve vybraných modelových obcích nová opatření dobré praxe
 • Zřízení dlouhodobě udržitelné sítě ochrany půdy na území projektu: školení zainteresovaných subjektů / získání 27 členů pro evropsky Svaz ochrany půdy / vytvoření koordinačního centra pro evropský Svaz ochrany půdy, jehož aktivity budou trvat po skončení projektu.
 • Způsob řešení: Posílení povědomí o půdě na komunální úrovni !
 • Zdá se všeobecné povědomí občanů o půdě se začíná vytrácet, popř. už neodpovídá skutečnosti. Obzvláště na komunální úrovni a ve vzdělávání je důležité iniciovat dlouhodobě účinný proces změny způsobu myšlení, který se osvědčí při konkrétním jednání:
 • rozpoznávat kvalitu půdy v obcích a školách jako "hodnotu" a vědomě zlepšit kvalitu půdy ve vlastním okruhu působnosti (komunikace s občany)
  uskutečnit příkladná opatření proti erozi - pro trvalý, životně důležitý základ rozvoje zemí v regionu Podunají.

PARTNEŘI:

 1. Lead partner : BIENE - Boden - und Bioenergienetzwerk NÖ/EU
 2. Masarykova univezita v Brně
 3. Institut für Bodenforschung - BOKU Videň
 4. Mendelova univerzita Brno
 5. Bioforschung Austria
 6. obec Nová Lhota
 7. EKOVÍN

VÝSTUPY:

 1. WP1 - Povědomí o půdě a trvalá udržitelnost
 2. WP2 - Katalog opatření zabraňujicí erozím
 3. WP3 - "BEST PRACTISE" - Kvalita půdy a ochrana půdy
 4. WP4 - Vzdělávání o půdě
 5. WP5 - Mezinárodní SONDAR - kongres
 6. WP6 - "Mapa půdy" / půdní archiv

CÍLOVÉ SKUPINY:

 • komunální zúčastněné subjekty,
 • místní tvůrci veřejného mínění pro půdu a ochranu životního prostředí,
 • vzdělávací instituce,
 • sociální provozy,
 • uživatelé a vlastníci půdy,
 • široká veřejnost.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

odkaz: http://www.at-cz.eu/

PUTOVNÍ VÝSTAVA MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

KNIHA O HUMUSU - KVALITA PŮDY, PRIMÁRNÍ ORGANICKÁ PŮDNÍ HMOTA A HUMUS

KNIHA O HUMUSU - KVALITA PŮDY, PRIMÁRNÍ ORGANICKÁ PŮDNÍ HMOTA A HUMUS
Publikace přináší nový pohled na půdní organickou hmotu a vysvětluje význam a pojem ...
cena: 133,00 Kč
 

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY
Již druhá konference !! Ochrana půdy !! přinesla zajímavá témata zejména v boji proti ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Základní informace o projektu