Eropská aliance půdy ELSA

Sdružení Aliance půdy/European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V. je sdružením evropských měst, obcí a regionů, jehož cílem je aktivní účast na trvale udržitelném způsobu využívání půdy. Na základě manifestu podepsaném dne 24. 10. 2000 v Bolzanu se všechny zapojené obce podílejí na posílení obecného povědomí v oblasti ochrany půdy a územního rozvoje na regionální úrovni. Zároveň také těží z partnerské spolupráce a výměny informací a zkušeností mezi ostatními členy sdružení.

Organizace, která zaštiťuje koordinaci členů ELSA v Kraji Vysočina
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou, 675 71
Kontakt: Ing. Petr Foltýn,
foltyn@zeraagency.eu, tel.: +420 568 620 070

Přihláška ke vstupu:do European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V.

  1. Podpisem tohoto dokumentu se jako řádný člen přihlašujeme ke vstupu do sdružení European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V.
  2. Prohlašujeme, že uznáváme manifest Aliance půdy evropských měst a obcí podepsaný dne 24. 10. 2000 v Bolzanu.
  3. Zavazujeme se k tomu, že budeme v obci aktivně prosazovat cíle trvale udržitelného způsobu využívání půdy.
  4. Budeme se podílet na zvyšování povědomí o půdě mezi obyvatelstvem a zapojení všech subjektů zainteresovaných na obecním rozvoji.
  5. Budeme aktivně účastnit na spolupráci jakožto i na výměně zkušeností a informací

Přihláška ke stažení ZDE

MANIFEST ke stažení ZDE

http://www.unserboden.at/

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
cena: 100,00 Kč
 

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ
Publikace si dává za cíl seznámit odbornou veřejnost s řešením problematiky uplatnění ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Eropská aliance půdy ELSA