Bioodpady

SLUŽBY CENTRA BIOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADU


ZERA - zemědělská ekologická regionální agentura z.s. působí v ČR od roku 2000. Zaměřuje se na oblast environmentálního vzdělávání a poradenství pro obce, podnikatele a zemědělské podniky.

ZERA se věnuje projektům pro něž je charakteristická komplexnost řešení recyklace a využití odpadů v oběhovém hospodářství, podpora využití kompostu na zemědělské půdě včetně technického a technologického poradenstvíMáme dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů, pro Váš projekt výstavby zařízení na zpracování bioodpadu. Protože je kompostárna technologicky

jednoduchým zařízením, které může propojit ostatní technologie v regionu a vytvořit tak potenciál pro větší využitelnost výstupů těchto technologií v zemědělství - bezpečné organické hnojivo.

  • vypracujeme studie proveditelnosti mapující vznik odpadu a analýzy jeho prevence včetně
  • navrhneme optimální systém sběru, rozmístění sběrných dvorů či podzemních kontejnerů
  • připravíme projekt na výstavbu, rozšíření kapacity či inovaci technologie kompostárny
  • připravíme projektovou dokumentaci včetně všech příloh žádosti podle požadavků řídícího orgánu (OPZP, PRV, Fondu Vysočiny aj.)
  • zajistíme řízení projektu včetně udržitelnosti

reference společnosti

  • reference rok 2016
  • reference rok 2015
  • reference rok 2014
  • reference rok 2013


KONTAKTNÍ OSOBY CENTRA BRO:

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Podhradí 1022,675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba:


Olga Křížová
krizova@zeraagency.eu
mob.: 724 144 401,
www.zeraagency.eu

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Sborník s podtitulem "Optimalizace technologie v regionu", se zabývá aktuálními trendy ...
cena: 300,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ
Střítež Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Bioodpady