Bioodpady

SLUŽBY CENTRA BIOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADU


ZERA - zemědělská ekologická regionální agentura z.s. působí v ČR od roku 2000. Zaměřuje se na oblast environmentálního vzdělávání a poradenství pro obce, podnikatele a zemědělské podniky.

ZERA se věnuje projektům pro něž je charakteristická komplexnost řešení recyklace a využití odpadů v oběhovém hospodářství, podpora využití kompostu na zemědělské půdě včetně technického a technologického poradenstvíÚčastníkům našich akcí nenabízíme jen "prázdné" teoretické informace. ZERA je provozovatelem kompostárny, ve spolupráci s MZe i MŽP jsme připravovali několik sérií odporných seminářů zaměřených na kompostářskou praxi i čerpání dotací z OPŽP.

Jsme účastni přípravy legislativy v oblasti odpadů, spolupracovali jsme se na zpracování plánu odpadového hospodářství krajů. Podílíme se na hodnocení operačních programů v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci programů Ministerstva zemědělství jsme vedli několik výzkumů zaměřených na využití kompostu, správné vedení zařízení na zpracování odpadů.

Tvoříme a vydáváme vlastní odborné materiály. Náš tým čítá více jak 50 osob z univerzit, výzkumných ústavů, výrobců techniky a to z ČR i zahraničí.

Rádi bychom Vám nabídli možnost využití našich znalostí pro Vaše aktivity.

  1. PORADENSTVÍ

  2. VZDĚLÁVÁNÍ

  3. ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO PROVOZ KOMPOSTÁRNY DLE STÁVAJÍCÍ A PLATNÉ LEGISLATIVY

  4. ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ PRO KOMPOSTÁRNY


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:


KONTAKTNÍ OSOBY CENTRA BRO:

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Podhradí 1022,675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba:
Ing. Libuše Jonášová
jonasova@zeraagency.eu
Tel.: 568 620 070, mob.: 724 566 854


Olga Křížová
krizova@zeraagency.eu
mob.: 724 144 401,
www.zeraagency.eu

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

SBORNÍK Z II. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

SBORNÍK Z II. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 26 příspěvků prezentovaných na II. Mezinárodní konferenci ...
cena: 50,00 Kč
 

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Bioodpady