Projekt "Škola řemesel"

ŠKOLA ŘEMESEL

Číslo: CZ.04.1.03/1.1.10.2/0017

Cíl:
Projekt je zaměřen na snižování nezaměstnanosti formou sebezaměstnávání. Cílem projektu je rekvalifikovat cílovou skupinu ve vybraných řemeslných oborech a motivovat ji k sebezaměstnávání. Osobám, která se dále rozhodnou působit jako OSVČ bude v začátcích poskytnuta pomoc formou odkupem části produkce, zajišťování materiálu atd. Realizace projektu bude mít kladný dopad na rozvoj drobného podnikání v regionu. Cílem projektu je rozšíření nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pomocí rekvalifikačních kurzů v tradičních řemeslných oborech

Partneři projektu:

 • Hospodářská komora Třebíč
  Karlovo nám. 37, 674 01 Třebíč
  Kontaktní osoba: ing. Simona Saitlová
 • Habitat, a.s.
  V.Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou
  Kontaktní osoba: ing. Jan Hejátko, CSc.
 • Textilní zkušební ústav
  Václavská 6, 658 41 Brno
 • Střední průmyslová škola textilní a Vyšší odborná škola textilní v Brně
  Francouzská 101, 602 00 Brno

Cílové skupiny:


Projekt je převážně zaměřen na zaměstnávání žen a obtížně zaměstnavatelé skupiny obyvatelstva - osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, těhotné ženy, kojící ženy, osoby po mateřské dovolené, osoby pečující o dítě do 15 let, osoby pečující o těžce zdravotně postiženého člena rodiny, osoby bez kvalifikace a osoby s nízkou vzdělaností, uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením.

Rozpočet:

 • celková cena 4 961 867,50 Kč
 • dotace 4 309 508 Kč / 86,85 % z toho partner 652 360 Kč v 13,5 %
 • vlastní zdroje 368 020 Kč / 7,42 %

Zdroje financování:

 • program OPRLZ priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Výstupy:

 • Realizace kurzů: 2x Ruční zpracování vlny, 1x Ruční výroba koberců, 2x Krajkářství, 2x Barevná úprava textilu, 2x Pleteníkošíku, slaměných ozdob a aranžování, 2x Patchwork, 1x Biokuchař, 1x Ekologické pěstování ovoce a zeleniny, 3x Základy podnikání, kterého se zúčastní všichni účastníci rekvalifikačních kurzu.
 • Rekvalifikovat 44 osob v rekvalifikačním kurzu Základy podnikání a 44 osob v řemeslných oborech
 • Zajistit zaměstnání pro 1 osobu z rekvalifikačního kurzu Biokuchař
 • Vytvořit 7 nových pracovních míst - Atelier řemesel - dílna pro 7 nových pracovních míst
 • Vytvořit podmínky pro 16 OSVČ
 • Pro podporu začínajících OSVČ bude vytvořeno Odbytového družstva a řemeslné dílny

Výstupy projektu "ŠKOLA ŘEMESEL"

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Projekt "Škola řemesel"