Projekt "Regionální produkt"

Agentura ZERA, o.s. ziskala nový projekt "REGIONÁLNÍ PRODUKT"

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zviditelnění značky "VYSOČINA regionální produkt®",
  kterou ZERA, .o.s. uděluje výrobcům a producentům z kraje Vysočina.

 • Více informací o projektu naleznete ZDE

REGIONÁLNÍ PRODUKT

financovaný z Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko


POPIS PROJEKTU:


Hlavním cílem tohoto projektu je zviditelnění značky "VYSOČINA regionální produkt®",
kterou ZERA, .o.s. uděluje výrobcům a producentům z kraje Vysočina. Dále pak obrácení
pozornosti spotřebitelů na místní produkci s využitím dobrého jména regionu (příroda, kultura,
tradice). Cílem udělování značky "VYSOČINA regionální produkt®" je rozvoj výroby, zpracování
potravin a místních produktů, rozvoj místních ekonomik v oblasti tradičních řemesel, služeb ¨
a turistických aktivit v regionu a také propagace Vysočiny. Udělené takové značky znamená pro
výrobek efektivní formu reklamy a propagace.


Do projektu je zapojený rakouský partner Zukunftsraum Thayaland zastoupený panem mag.
Rainer Miksche (www.zukunftsraujm-thayaland.at ), jenž napomůže navázat spolupráci s regiony
z Dolního Rakouska a vzájemně tak na obou stranách hranice budou představeny výjimečné
produkty. Touto spoluprácí bude podpořen přenos informací v oblasti regionální certifikace, což
zefektivní systém certifikace.
Projekt by měl dále vytvořit podmínky pro oslovení mladé generace - zvýšit zájem o tradiční
i moderní řemesla a podpořit zájem o tradiční i netradiční učňovské obory. Mnoho řemesel je svým
způsobem ohroženo nedostatkem zájmu mladé generace, která by převzala umění řemeslné
výroby, které zde bylo po generace provozováno. I zde se otvírá velký potenciál ve spolupráci na
obou stranách hranice.


VÝSTUPY PROJEKTU:

 • 2 x pracovní setkání zástupců regionu Vysočina a Waldviertel za účelem představení
  pravidel a principů regionálních certifikací.
 • 1x společná akce českých a rakouských podnikatelů.
 • Zpracování Metod a postupů k podpoře regionu a jeho produktů.
 • 13 propagačních akcí v kraji Vysočina - prezentace produktů nesoucí značku
  "VYSOČINA regionální produkt®".
 • 3 společné propagační akce s rakouským partnerem.

Propagační a osvětová kampaň pro podporu regionální certifikace:

 • 1x stánek regionální produkce,
 • 1000 ks samolepky pro označení míst s odbytem regionálního
  produktu,
 • 10.000 ks leták podpory značky regionální produkce.


  UŽITEČNÉ ODKAZY:
 • Webové stránky rakouského partnera projektu: www.zukunftsraujm-thayaland.at
 • Více informací o značce "VYSOČINA regionální produkt®" http://www.zeraagency.eu/1-
  certifikace-regionalni-certifikace.html
 • Regionální značení výrobků: http://www.domaci-vyrobky.cz/

VÝSTUPY PROJEKTU "REGIONÁLNÍ PRODUKT"

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

Pilotní projekt: ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU

Pilotní projekt: ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU
Publikace obsahuje informace získané při řešení projektu zaměřeného na zavedení systému ...
cena: 100,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ
Střítež Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Projekt "Regionální produkt"