Úspěšně podané žádosti ZERA o dotaci z operačního programu

REFERENCE VZHLEDEM ÚSPĚŠNĚ PODANÝM ŽÁDOSTEM O DOTACI DO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

 1. Mze ČR, Odbor podpory rozvoje venkova Připravenost ekologických podniků v ČR na podmínka směrnice 91/676/EEC k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zdrojů ZERA, o. s 2000-2001
 2. MZe ČR Technologie nestájového chovu ovcí pro marginální oblasti a podniky ekologického zemědělství ZERA, o. s. 2000-2004
 3. Mze ČR Kompostování odpadů organického původu ZERA, o. s. 2002
 4. Sapard Kompostování bioodpadu, ekologická výchova - poradenství ZERA, o. s. 2002
 5. Mze ČR Biomasa zdroj živin a energie ZERA, o. s. 2003
 6. Sapard Recyklace bioodpadu ZERA, o. s. 2003-2004
 7. Fond Vysočina Bioodpad - systém třídění a sběru v mikroregionu Náměšť n.O. ZERA, o. s. 2003
 8. Sapard zlepšení profesního vzdělávání projekt " Zákon o ekologickém zemědělství 242/2000Sb., prováděcí vyhlášky Mze a související legislativa ČR a EU. Zásady správné zemědělské praxe v ekologickém zemědělství ZERA, o. s. 2003-2004
 9. Fond Vysočina Krajina - životní prostor člověka ZERA, o. s. 2003
 10. Fond Vysočina Enviromentální výchova - poznej svou ovečku ZERA, o. s. 2004
 11. Fond Vysočina Ekodomov ZERA, o. s. 2005
 12. CBC PHARE Školící kurzy v odpadovém hospodářství - ekologie ZERA, o. s. 2005-2006
 13. INTERREG IIIA ČR - Rakousko Město zeleně - kvetoucí sídla - ekologie v praxe ZERA, o. s. 2006-2007
 14. INTERREG IIIA ČR - Rakousko Systém sběru a třídění bioodpadu ZERA, o. s. 2005 -2006
 15. INTERREG IIIA ČR - Rakousko Metodika hodnocení kvality odpadu v regionu ZERA, o. s. 2006 - 2006
 16. INTERREG IIIA ČR - Rakousko Vzdělávání v Česko Rakouském centru pro rozvoj podnikání
  ZERA, o. s. 2005 -2007
 17. INTERREG IIIA ČR - Rakousko Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání
  ZERA, o. s. 2005 -2006
 18. OP Rozvoj lidských zdrojů Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina ZERA, o. s. 2006-2008
 19. OP Rozvoj lidských zdrojů Škola řemesel - rekvalifikace obtížně zaměstnatelných skupin ZERA, o. s. 2006 -2008
 20. OP Rozvoj lidských zdrojů Nové metody profesního vzdělávání - ekologie ZERA, o. s. 2007 -2008
 21. MZe Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku ZERA, o. s. 2007
 22. MZe Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku ZERA, o. s. 2007
 23. MZe Bilance dusíku v podniku pro splnění zásad správné zemědělské praxe ZERA, o.s. 2007
 24. MZe Kompostování přebytečné travní biomasy - výroba organických hnojiv v podniku - správné hospodaření s organickými hnojivy ZERA, o. s. 2007
 25. MŠMT Enviromentální vzdělávání, publikační,informační a vzdělávací činnost v oblasti ekologického zemědělství a zpracování bioodpadu ZERA, o. s. 2007
 26. Fond Vysočiny Kampaň na podporu kompostování a odděleného sběru bioodpadu ZERA, o. s. 2007
 27. OPŽP Enviromentální informační centrum ZERA ZERA, o. s. 2007
 28. EAFRD Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracovávání zemědělských produktů a potravin. ZERA, o. s. 2008-2009
 29. EAFRD Podpora rozvoje venkova - návrat tradičních řemesel ZERA, o. s. 2008-2009
 30. SROP Balící linka pro racionální výživu Březnický mlýn, spol. s r. o. 2005
 31. SROP Dokončovací práce pro projekt - Balící linka pro racionální výživu Březnický mlýn, spol. s r. o. 2005
 32. SROP Dokončovací práce pro projekt - Zavedení nových technologií a rozšíření výrobních kapacit ve firmě S.O.K. S. O. K. Mont, s. r. o. 2005
 33. SROP Dokončovací práce pro projekt - Zahradní centrum Habitat, a.s. Habitat, a. s. 2005
 34. SROP Zajištění vlastní dopravy Zemědělská obchodní, spol. s r. o. 2005
 35. SROP Dokončovací práce pro projekt - Klempířská dílna, přemístění a rozšíření provozovny Mgr. Jiří Tuza 2005
 36. SROP Zahradní centrum Habitat Habitat, a. s. 2006
 37. SROP Zvýšení kapacity v oblasti zásobování Březnický mlýn, spol. s r. o. 2006
 38. Program rozvoje venkova Zahájení činnosti mladého zemědělce Hloušek Milan 2007
 39. OP ŽP Tvorba opěrné stěny v Ocmanicích Obec Ocmanice 2008-2009
 40. EAFRD Posílení odbornosti občanů ve zvyšování konkurenceschopnosti hospodaření Sevaron, s. r. o. 2008-2009
 41. EAFRD Zajištění přívodu vody do stávající vodohospodářské infrastruktury (provedení 2 průzkumných vrtů) Obec Studnice 2008-2009
 42. EAFRD Investice do lesnické techniky Lesy a rybářství Velké Meziříčí, s. r. o. 2008-2009
 43. EAFRD Druhá etapa výstavby chaty Borůvka: rekonstrukce a nová výstavba ubytovacího zařízení Kamila Veselá 2008-2009
 44. EAFRD Rekonstrukce zemědělské usedlosti v Novém Přerově - výstavba penzionu Jáňův dvůr Petr Kosmák 2008-2009 EAFRD Zlepšení kvality truhlářských služeb Jiří Koutný 2008-2009
 45. EAFRD KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE A ZVELEBENÍ JEJÍHO OKOLÍ Obec Slup 2008-2009
 46. EAFRD Obnova místních komunikací v obci a pořízení techniky pro údržbu zeleně Obec Zelená Hora 2008-2009
 47. CBC Phare 2001 Podnikatelský a výzkumný inkubátor 2002
 48. CBC Phare 2001 Nová kanalizační síť obce Rokytnice nad Rokytnou 2002
 49. Sapard Agroturistické centrum Třebenice 2002
 50. CBC Phare 2001 Oprava požární nádrže obce Lovčovice 2002
 51. SROP Budování partnerství na Vysočině 2004 Ano
 52. Národní Phare Oprava krytu silnice II/152 v úseku Jemnice - Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko 2005
 53. Národní Phare Oprava krytu silnice II/407 v úseku od hranice okresu Jihlava k odbočce Cápovice a příhraničním koridoru Dolní Rakousko 2005
 54. SROP Budování partnerství na Vysočině II 2006
 55. SROP Travellers hotel Třebíč 2006
 56. SROP Hotel Grand 2006
 57. OPPI Vědeckotechnologický park Jihlava 2007
 58. PRV Mladoňovice, dobré místo k životu - zlepšení základní infrastruktury obce 2008
 59. PRV Oprava farního kostela Kdousov 2008
 60. PRV Radostín - obec kde stojí za to žít - zlepšení základní infrastruktury obce 2008


Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

OPATŘENÍ PROTI EROZI -DEGRADACE PŮDY A DESATERO ZÁSAD PRO OCHRANU JEJÍ KVLAITY

OPATŘENÍ PROTI EROZI -DEGRADACE PŮDY A DESATERO ZÁSAD PRO OCHRANU JEJÍ KVLAITY
Organizace spojených národů vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy s cílem zvýšit ...
cena: 70,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Úspěšně podané žádosti ZERA o dotaci z operačního programu