Reference za rok 2015

 • REALIZACE PROJEKTŮ ZA ROK 2015

REFERENCE KE STAŽENÍ ZDE

Újezd u Brna - projekt: Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna - příprava a podání projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, příprava závěrečného vyhodnocení akce, které bylo odesláno v červnu 2015.
Cílem projektu byla revitalizace zeleně v parku u koupaliště. Proběhly stavební úpravy a práce a bylo vysázeno 276 ks dřevin, ošetřeno 89 ks dřevin a 0,08 ha regenerované zeleně.
Celkové uznatelné náklady projektu 929 142 Kč.

Eko Broumovsko - projekt: Kompostárna bioodpadu Broumovsko (52. výzva) - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015, ZVA bylo odevzdáno na konci srpna.
Cílem projektu je využít areálu bývalého zemědělského družstva k vybudování kompostárny o kapacitě 1450 t / rok, nákup potřebné technologie jako překopávač, váha.
Celkové náklady projektu: 5 701 318 Kč

Město Třebíč - projekt: Domovní kompostování - město Třebíč (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Projekt byl realizačně ukončen. ZVA bylo odevzdáno v dubnu 2015.
Cílem projektu je zavedení prevence vzniku bioodpadu ve městě pomocí nákupu 735x kompostérů o kapacitě 700 l.
Celkové náklady projektu: 1 961 017 Kč.


Bauservis s.r.o. - projekt: Systém sběru bioodpadu (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Projekt byl realizačně ukončen, ZVA bylo odevzdáno v červnu 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1400 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupujeme 2x VOK o obj

emu 3m3, 14x VOK o objemu 9m3, 15x VOK o objemu 12m3, svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 2 866 500 Kč

Město Seč - projekt: Systém sběru bioodpadu v Seči (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu je ukončena, ZVA bylo odesláno v červenci 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1450 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje 18x VOK o objemu 9m3, 59x kontejnery o objemu 1100l, 480x nádoby o objemu 240l, 1x svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 3 843 644 Kč


Zemědělské družstvo Petrovice - projekt: Kompostárna Petrovice (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektuje ukončena, ZVA bylo odesláno v červenci 2015.
Cílem projektu je vytvoření 7 malých zařízení s kapacitou do 150 tun / rok. Celkem tedy zpracovat 1000 t / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje: 1x drtič, 1x traktor s čelním nakladačem, 1x překopávač, 1x monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 5 793 480 Kč

TSM Semily s.r.o. - projekt: Systém sběru bioodpadu - Semily -(52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu je ukončena, ZVA bylo odesláno v květnu 2015. Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 650 tun / rok2x VOK o objemu 9m3, 2x VOK o

objemu 11m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK.
Celkové náklady projektu: 2 224 950 Kč

František Král - projekt: Kompostárna Břeclav (58. výzva) - Příprava a podání projektu - - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu

proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny o kapacitě 1550 t/ročně. Nákup potřebné techniky je: Drtič dřevního odpadu, manipulátor, traktor, 2x kompostovací textilie, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 6 340 400 Kč.

Okrasné zahrady arboristika - projekt: Systém sběru bioodpadu na Broumovsku (58. výzva) - příprava a podání projektu - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu byla ukončena na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1 400 t/ročně. Za tímto účelem žadatel nakoupil: 24 Ks VOK o objemu 12m3, hydraulický jeřáb, svozový vůz s nástavbou VOK, kontejnerový přívěs.
Celkové náklady projektu: 6 340 400 Kč.

Milan Michálek - projekt: Navýšení kompostárny Lanškroun (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 1180 t/ ročně. Pro tento účel žadatel nakoupil: traktor s čelním nakladačem, pásové rypadlo, homogenizační lopata, 5x VOK 8m3.
Celkové náklady projektu: 5 723 300Kč.

Petr Nouza - projekt: Kompostárna a systém svozu Dolní Pěna (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zbudování sítě malých zařízení o celkové kapacitě 1 500t/ročně. Bude celkem 10 kompostovacích ploch o kapacitě do 150t /rok v katastrálním území. Za tímto účelem žadatel nakoupil: traktor, nosič kontejnerů, drtící míchací vůz, překopávač, prosévací lopata, 18x VOK 16m3, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 6 340 400Kč.

Agrofarma Týnec - projekt: Kompostárna Agrofarma Týnec (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik sítě 3 malých zařízení kompostáren s kapacitou 450t/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: manipulátor s nakládací lžící a monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu: 3 012 900 Kč.

Gardenline s.r.o. - projekt: Kompostárna Miřejovice - (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: nakladač - rypadlo, allu lopatu, traktor, drtič dřevního odpadu, monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu 6 601 760 Kč

Filip Šofr - projekt: Kompostárna Velké Poříčí -(58. výzva) - příprava a podání projektu-- vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkla
dů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550 tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: drtič dřevního odpadu, rotační třídič, traktor, testovací přístroje teploty a vlhkosti.
Celkové náklady projektu 6 594 500 Kč.

Martin Zbořil - projekt: Kompostárna Veleboř (64. výzva) - příprava a podání projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, monitorovací zprávy, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhala ve třetím čtvrtletí roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny (kompostování ve vacích) o kapacitě 1550 tun/ročně. Nákup
potřebné techniky je: kompostovací lis, kompostovací systém, kompresor, zapuštěná váha, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 7 558 765,76 Kč.

Petra Zbořilová - projekt: Kompostárna Police (64. výzva) - příprava a podání projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, monitorovací zprávy, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhala ve třetím čtvrtletí roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny (kompostování ve vacích) o kapacitě 1550 tun/ročně. Nákup potřebné techniky je: traktor s čelním nakladačem, kompostovací systém, prosévací lopata, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 7 549 926,89 Kč.

Technické služby Moravská Třebová - projekt: Svážíme odpad z obce Moravská Třebová (64. výzva) - příprava a podání projektu.
Cílem projektu je snížení podílu BRKO na skládky KO o 1500 tun/ročně, vybudování devíti sběrných míst a pořízení 10 ks VOK o objemu 6m3, svozového vozu s nástavbou pro svoz VOK a vysavač listí, propagace projektu.
Celkové náklady projektu jsou 3 989 370 Kč.

Becker Bohemia s.r.o. - projekt: Zařízení pro úpravu komunálního objemného odpadu a jeho materiálové a energetické využití (64. výzva) - příprava a podání projektu.
Cílem projektu je pořídit speciální drtič a tím materiálově využít 70% odpadů a zbylých 30% využít energeticky.
Celkové náklady projektu jsou 2 668 050 Kč.

Becker Bohemia s.r.o. - projekt: Systém sběru bioodpadu (64. výzva) - příprava a podání projektu.
Cílem projektu je zvýšit kapacitu vytřídění BRKO na 3700 tun/ročně. Nákup techniky: nádoby o objemu 240 l 635 ks, nádoby o objemu 1100l 80 ks, VOK o objemu 7m3 9 ks, VOK o objemu 22m3 6 ks, VOK o objemu 36m3 3 ks, drtič, propagace projektu.
Celkové náklady projektu jsou 4 421 594 Kč.

Obec Radiměř - projekt: Sběrný dvůr Radiměř (5. výzva) - příprava a podání projektu listopad 2015. Předpokládaná realizace projektu je v polovině roku 2016.
Cílem projektu je vybudovat sběrný dvůr o kapacitě 100t/ ročně, jednotlivé složky tříděného komunálního odpadu budou sbírány do velkoobjemových kontejnerů a následně odváženy svozovou společností.
Nákup potřebné techniky 10 ks VOK, 3ks sběrné nádoby o objemu 1100 l, stavební práce.
Celkové náklady projektu jsou 3 072 464,25 Kč.

Obec Radiměř - projekt: Kompostárna Radiměř (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaná realizace projektu se uskuteční v polovině roku 2016.
Cílem je vybudovat kompostárnu s celkovou kapacitou 375 tun/ročně s technologií na volné ploše s překopávkou.
Nákup potřebné techniky: traktor s čelním nakladačem, drtič dřevní hmoty, monitorovací technika a stavební úpravy.
Celkové náklady projektu jsou 4 334 840,70 Kč.

Obec Bakov nad Jizerou - projekt: Podzemní kontejnery (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaná realizace projektu je od druhé poloviny roku 2016.
Cílem je vybudovat na pozemcích města tři sběrná hnízda pro podzemní kontejnery na tříděný odpad: sklo barevní, nápojové kartony, papír, plast. Vytříděnost odpadů obce se navýší o 40 tun/ročně.
Nákup potřebných komponentů: podzemní kontejnery na plast - 3 ks, podzemní kontejnery na papír - 3 ks, podzemní kontejnery na nápojové kartony - 3 ks, podzemní kontejnery na sklo - 3 ks, stavební úpravy.
Celkové náklady projektu jsou 3 072 464,25 Kč.

Ing. Petr Macháček - Vermikompostárna Skuhrov (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaný začátek realizace je v první polovině roku 2016.
Cílem projektu je vybudovat vermi kompostárnu (kompostování s využitím žížal) s celkovou kapacitou 170 tun/ročně. Vermikompostárna bude provozovaná s technologií na volné ploše.
Nákup potřebné techniky: traktor s čelním nakladačem a sklápěcím převisem, drtič dřevní hmoty, násada žížal, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 874 878,40 Kč.

Ing. Petra Petráková - Kompostárna Kynžvart (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaný začátek realizace je v první polovině roku 2016.
Cílem projektu je vybudovat kompostárnu bioodpadu s celkovou kapacitou 900 tun/ročně zpracovaného BRKO. Kompostárna bude provozována s technologií na volné ploše s překopávkou.
Nákup potřebné techniky: traktor s čelním nakladačem, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 4 574 223,50 Kč.

ANALÝZY POTENCIÁLU PRODUKCE ODPADŮ

 • Městys Sněžné - Systém sběru a svozu a dovybavení sběrného dvora - Městys Sněžné, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • AGRO - ZIPAL s.r.o. - Kompostárna bioodpadu AGRO-ZIPAL s.r.o., Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • Antoš Radomír - Kompostárna bioodpadů Nasavrky, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • ZD Ostaš a. s. - Kompostárna bioodpadu ZD Ostaš, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • ZS Sloveč a. s. - Kompostárna bioodpadu ZS Sloveč, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.

PROVOZNÍ ŘÁDY:

 • Obec Oudoleň - celý balíček provozní dokumentace kompostárny, vč. registrace kompostu
 • František Král - celý balíček provozní dokumentace kompostárny bioodpadů Břeclav
 • Obec Veselíčko nad Lužnicí - provozní řád uzavřené skládky, následně v roce 2016 pokračovat celým balíčkem provozní dokumentace kompostárny
 • Městys Havlíčkova Borová - aktualizace provozního řádu sběrného dvora, v roce 2016 pokračování aktualizací celým balíčkem provozní dokumentace kompostárny
 • Technické služby Turnov - celý balíček provozní dokumentace kompostárny
 • Zdeněk Novák - celý balíček provozní dokumentace kompostárny bioodpadů Drahov
 • Obec Krásná - celý balíček provozní dokumentace kompostárny, vzdělávací 1 denní program Začínající kompostář
 • Město Votice - celý balíček provozní dokumentace kompostárny
 • Jan Vašíček - registrace kompostu
 • Město Černovice - registrace kompostu
 • Město Svitavy - registrace kompostu
 • Svazek obcí Jilemnicko - registrace kompostu


KTS Ekologie - individuální 3- denní vzdělávací program Začínající provozovatel kompostárny


Ministerstvo zemědělství ČR - Zpráva za projekt MZe ČR č. 511/2014-17221 "Potenciální produkce bioodpadu v obcích ČR, jako zdroje pro výrobu organických hnojiv (kompostů), v kontextu s potřebou zemědělsky obdělávaných ploch pro aplikaci kompostu vyrobeného z bioodpadu"

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)
Příručka k výrobě, uvádění do oběhu a využití produktu kompostovacího procesu - kompostu.
cena: 300,00 Kč
 

sborník 10. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník 10. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
připravili jsme pro Vás sborník přednášek z 10. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Reference za rok 2015