Reference za rok 2015

 • REALIZACE PROJEKTŮ ZA ROK 2015

REFERENCE KE STAŽENÍ ZDE

Újezd u Brna - projekt: Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna - příprava a podání projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, příprava závěrečného vyhodnocení akce, které bylo odesláno v červnu 2015.
Cílem projektu byla revitalizace zeleně v parku u koupaliště. Proběhly stavební úpravy a práce a bylo vysázeno 276 ks dřevin, ošetřeno 89 ks dřevin a 0,08 ha regenerované zeleně.
Celkové uznatelné náklady projektu 929 142 Kč.

Eko Broumovsko - projekt: Kompostárna bioodpadu Broumovsko (52. výzva) - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015, ZVA bylo odevzdáno na konci srpna.
Cílem projektu je využít areálu bývalého zemědělského družstva k vybudování kompostárny o kapacitě 1450 t / rok, nákup potřebné technologie jako překopávač, váha.
Celkové náklady projektu: 5 701 318 Kč

Město Třebíč - projekt: Domovní kompostování - město Třebíč (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Projekt byl realizačně ukončen. ZVA bylo odevzdáno v dubnu 2015.
Cílem projektu je zavedení prevence vzniku bioodpadu ve městě pomocí nákupu 735x kompostérů o kapacitě 700 l.
Celkové náklady projektu: 1 961 017 Kč.


Bauservis s.r.o. - projekt: Systém sběru bioodpadu (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Projekt byl realizačně ukončen, ZVA bylo odevzdáno v červnu 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1400 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupujeme 2x VOK o obj

emu 3m3, 14x VOK o objemu 9m3, 15x VOK o objemu 12m3, svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 2 866 500 Kč

Město Seč - projekt: Systém sběru bioodpadu v Seči (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu je ukončena, ZVA bylo odesláno v červenci 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1450 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje 18x VOK o objemu 9m3, 59x kontejnery o objemu 1100l, 480x nádoby o objemu 240l, 1x svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 3 843 644 Kč


Zemědělské družstvo Petrovice - projekt: Kompostárna Petrovice (52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektuje ukončena, ZVA bylo odesláno v červenci 2015.
Cílem projektu je vytvoření 7 malých zařízení s kapacitou do 150 tun / rok. Celkem tedy zpracovat 1000 t / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje: 1x drtič, 1x traktor s čelním nakladačem, 1x překopávač, 1x monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 5 793 480 Kč

TSM Semily s.r.o. - projekt: Systém sběru bioodpadu - Semily -(52. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu je ukončena, ZVA bylo odesláno v květnu 2015. Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 650 tun / rok2x VOK o objemu 9m3, 2x VOK o

objemu 11m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK.
Celkové náklady projektu: 2 224 950 Kč

František Král - projekt: Kompostárna Břeclav (58. výzva) - Příprava a podání projektu - - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu

proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny o kapacitě 1550 t/ročně. Nákup potřebné techniky je: Drtič dřevního odpadu, manipulátor, traktor, 2x kompostovací textilie, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 6 340 400 Kč.

Okrasné zahrady arboristika - projekt: Systém sběru bioodpadu na Broumovsku (58. výzva) - příprava a podání projektu - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu byla ukončena na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1 400 t/ročně. Za tímto účelem žadatel nakoupil: 24 Ks VOK o objemu 12m3, hydraulický jeřáb, svozový vůz s nástavbou VOK, kontejnerový přívěs.
Celkové náklady projektu: 6 340 400 Kč.

Milan Michálek - projekt: Navýšení kompostárny Lanškroun (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 1180 t/ ročně. Pro tento účel žadatel nakoupil: traktor s čelním nakladačem, pásové rypadlo, homogenizační lopata, 5x VOK 8m3.
Celkové náklady projektu: 5 723 300Kč.

Petr Nouza - projekt: Kompostárna a systém svozu Dolní Pěna (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zbudování sítě malých zařízení o celkové kapacitě 1 500t/ročně. Bude celkem 10 kompostovacích ploch o kapacitě do 150t /rok v katastrálním území. Za tímto účelem žadatel nakoupil: traktor, nosič kontejnerů, drtící míchací vůz, překopávač, prosévací lopata, 18x VOK 16m3, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 6 340 400Kč.

Agrofarma Týnec - projekt: Kompostárna Agrofarma Týnec (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik sítě 3 malých zařízení kompostáren s kapacitou 450t/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: manipulátor s nakládací lžící a monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu: 3 012 900 Kč.

Gardenline s.r.o. - projekt: Kompostárna Miřejovice - (58. výzva) - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: nakladač - rypadlo, allu lopatu, traktor, drtič dřevního odpadu, monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu 6 601 760 Kč

Filip Šofr - projekt: Kompostárna Velké Poříčí -(58. výzva) - příprava a podání projektu-- vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkla
dů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, odevzdání podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu proběhla na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550 tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: drtič dřevního odpadu, rotační třídič, traktor, testovací přístroje teploty a vlhkosti.
Celkové náklady projektu 6 594 500 Kč.

Martin Zbořil - projekt: Kompostárna Veleboř (64. výzva) - příprava a podání projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, monitorovací zprávy, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhala ve třetím čtvrtletí roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny (kompostování ve vacích) o kapacitě 1550 tun/ročně. Nákup
potřebné techniky je: kompostovací lis, kompostovací systém, kompresor, zapuštěná váha, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 7 558 765,76 Kč.

Petra Zbořilová - projekt: Kompostárna Police (64. výzva) - příprava a podání projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, monitorovací zprávy, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhala ve třetím čtvrtletí roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny (kompostování ve vacích) o kapacitě 1550 tun/ročně. Nákup potřebné techniky je: traktor s čelním nakladačem, kompostovací systém, prosévací lopata, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 7 549 926,89 Kč.

Technické služby Moravská Třebová - projekt: Svážíme odpad z obce Moravská Třebová (64. výzva) - příprava a podání projektu.
Cílem projektu je snížení podílu BRKO na skládky KO o 1500 tun/ročně, vybudování devíti sběrných míst a pořízení 10 ks VOK o objemu 6m3, svozového vozu s nástavbou pro svoz VOK a vysavač listí, propagace projektu.
Celkové náklady projektu jsou 3 989 370 Kč.

Becker Bohemia s.r.o. - projekt: Zařízení pro úpravu komunálního objemného odpadu a jeho materiálové a energetické využití (64. výzva) - příprava a podání projektu.
Cílem projektu je pořídit speciální drtič a tím materiálově využít 70% odpadů a zbylých 30% využít energeticky.
Celkové náklady projektu jsou 2 668 050 Kč.

Becker Bohemia s.r.o. - projekt: Systém sběru bioodpadu (64. výzva) - příprava a podání projektu.
Cílem projektu je zvýšit kapacitu vytřídění BRKO na 3700 tun/ročně. Nákup techniky: nádoby o objemu 240 l 635 ks, nádoby o objemu 1100l 80 ks, VOK o objemu 7m3 9 ks, VOK o objemu 22m3 6 ks, VOK o objemu 36m3 3 ks, drtič, propagace projektu.
Celkové náklady projektu jsou 4 421 594 Kč.

Obec Radiměř - projekt: Sběrný dvůr Radiměř (5. výzva) - příprava a podání projektu listopad 2015. Předpokládaná realizace projektu je v polovině roku 2016.
Cílem projektu je vybudovat sběrný dvůr o kapacitě 100t/ ročně, jednotlivé složky tříděného komunálního odpadu budou sbírány do velkoobjemových kontejnerů a následně odváženy svozovou společností.
Nákup potřebné techniky 10 ks VOK, 3ks sběrné nádoby o objemu 1100 l, stavební práce.
Celkové náklady projektu jsou 3 072 464,25 Kč.

Obec Radiměř - projekt: Kompostárna Radiměř (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaná realizace projektu se uskuteční v polovině roku 2016.
Cílem je vybudovat kompostárnu s celkovou kapacitou 375 tun/ročně s technologií na volné ploše s překopávkou.
Nákup potřebné techniky: traktor s čelním nakladačem, drtič dřevní hmoty, monitorovací technika a stavební úpravy.
Celkové náklady projektu jsou 4 334 840,70 Kč.

Obec Bakov nad Jizerou - projekt: Podzemní kontejnery (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaná realizace projektu je od druhé poloviny roku 2016.
Cílem je vybudovat na pozemcích města tři sběrná hnízda pro podzemní kontejnery na tříděný odpad: sklo barevní, nápojové kartony, papír, plast. Vytříděnost odpadů obce se navýší o 40 tun/ročně.
Nákup potřebných komponentů: podzemní kontejnery na plast - 3 ks, podzemní kontejnery na papír - 3 ks, podzemní kontejnery na nápojové kartony - 3 ks, podzemní kontejnery na sklo - 3 ks, stavební úpravy.
Celkové náklady projektu jsou 3 072 464,25 Kč.

Ing. Petr Macháček - Vermikompostárna Skuhrov (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaný začátek realizace je v první polovině roku 2016.
Cílem projektu je vybudovat vermi kompostárnu (kompostování s využitím žížal) s celkovou kapacitou 170 tun/ročně. Vermikompostárna bude provozovaná s technologií na volné ploše.
Nákup potřebné techniky: traktor s čelním nakladačem a sklápěcím převisem, drtič dřevní hmoty, násada žížal, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 874 878,40 Kč.

Ing. Petra Petráková - Kompostárna Kynžvart (5. výzva) - příprava a podání projektu v listopadu 2015. Předpokládaný začátek realizace je v první polovině roku 2016.
Cílem projektu je vybudovat kompostárnu bioodpadu s celkovou kapacitou 900 tun/ročně zpracovaného BRKO. Kompostárna bude provozována s technologií na volné ploše s překopávkou.
Nákup potřebné techniky: traktor s čelním nakladačem, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 4 574 223,50 Kč.

ANALÝZY POTENCIÁLU PRODUKCE ODPADŮ

 • Městys Sněžné - Systém sběru a svozu a dovybavení sběrného dvora - Městys Sněžné, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • AGRO - ZIPAL s.r.o. - Kompostárna bioodpadu AGRO-ZIPAL s.r.o., Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • Antoš Radomír - Kompostárna bioodpadů Nasavrky, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • ZD Ostaš a. s. - Kompostárna bioodpadu ZD Ostaš, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.
 • ZS Sloveč a. s. - Kompostárna bioodpadu ZS Sloveč, Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.

PROVOZNÍ ŘÁDY:

 • Obec Oudoleň - celý balíček provozní dokumentace kompostárny, vč. registrace kompostu
 • František Král - celý balíček provozní dokumentace kompostárny bioodpadů Břeclav
 • Obec Veselíčko nad Lužnicí - provozní řád uzavřené skládky, následně v roce 2016 pokračovat celým balíčkem provozní dokumentace kompostárny
 • Městys Havlíčkova Borová - aktualizace provozního řádu sběrného dvora, v roce 2016 pokračování aktualizací celým balíčkem provozní dokumentace kompostárny
 • Technické služby Turnov - celý balíček provozní dokumentace kompostárny
 • Zdeněk Novák - celý balíček provozní dokumentace kompostárny bioodpadů Drahov
 • Obec Krásná - celý balíček provozní dokumentace kompostárny, vzdělávací 1 denní program Začínající kompostář
 • Město Votice - celý balíček provozní dokumentace kompostárny
 • Jan Vašíček - registrace kompostu
 • Město Černovice - registrace kompostu
 • Město Svitavy - registrace kompostu
 • Svazek obcí Jilemnicko - registrace kompostu


KTS Ekologie - individuální 3- denní vzdělávací program Začínající provozovatel kompostárny


Ministerstvo zemědělství ČR - Zpráva za projekt MZe ČR č. 511/2014-17221 "Potenciální produkce bioodpadu v obcích ČR, jako zdroje pro výrobu organických hnojiv (kompostů), v kontextu s potřebou zemědělsky obdělávaných ploch pro aplikaci kompostu vyrobeného z bioodpadu"

Vzdělávací kurzy

zobrazit všechny kurzy

Zajímavé publikace

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY PETROVICE

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY PETROVICE
Petrovice Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Reference za rok 2015