Reference za rok 2014

REALIZACE PROJEKTŮ ZA ROK 2014

reference ke stažení ZDE

ZDENĚK NOVÁK - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA DRAHOV - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny s kapacitou 1400 t / rok. Za tímto účelem žadatel instaluje technologii spodního provětrávání a prosévací zařízení.
Celkové náklady projektu: 5 596 000 Kč.

EKO BROUMOVSKO - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BIOODPADU BROUMOVSKO - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, zpracování podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je využít areálu bývalého zemědělského družstva k vybudování kompostárny o kapacitě 1450 t / rok, nákup potřebné technologie jako překopávač, váha.
Celkové náklady projektu: 5 701 318 Kč

MĚSTO TŘEBÍČ - PROJEKT: DOMOVNÍ KOMPOSTOVÁNÍ - MĚSTO TŘEBÍČ - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu je zavedení prevence vzniku bioodpadu ve městě pomocí nákupu 735x kompostérů o kapacitě 700 l,
Celkové náklady projektu: 1 961 017 Kč

BAUSERVIS S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1400 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupujeme 2x VOK o objemu 3m3, 14x VOK o objemu 9m3, 15x VOK o objemu 12m3, svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 2 866 500 Kč

MĚSTO SEČ - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU V SEČI - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1450 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje 18x VOK o objemu 9m3, 59x kontejnery o objemu 1100l, 480x nádoby o objemu 240l, 1x svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 3 843 644 Kč

HOREN S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - HOREN S.R.O. - poradenská činnost při realizaci projektu a zpracování veřejné zakázky, zpracování monitorovacích zpráv.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 900 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje 12x VOK o objemu 6m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK a nástavbou pro nádoby o objemu 110 - 240 l, 1x štěpkovač.
Celkové náklady projektu: 2 736 100 Kč

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO PETROVICE - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA PETROVICE - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření 7 malých zařízení s kapacitou do 150 tun / rok. Celkem tedy zpracovat 1000 t / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje: 1x drtič, 1x traktor s čelním nakladačem, 1x překopávač, 1x monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 5 793 480 Kč

TSM SEMILY S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - SEMILY - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 650 tun / rok2x VOK o objemu 9m3, 2x VOK o objemu 11m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK
Celkové náklady projektu: 2 224 950 Kč

JITKA SMETANOVÁ- PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - SVOBODNÉ DVORY A OKOLÍ - poradenství při realizaci projektu.
Cílem projektu bylo zavedení odděleného s

ystému a sběru bioodpadu o kapacitě 144 tun / rok. 24x VOK o objemu 10m3, 2x VOK o objemu 15m3, 1x hydraulický jeřáb, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK, 1x kontejnerový točnicový přívěs.
Celkové náklady projektu 6 428 603 Kč.

DAVID SMETANA - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BIOODPADU - SMETANA - poradenství při realizaci projektu.
Cílem projektu bylo vytvoření kompostárny o kapacitě 1500 tun/ročně. Za tímto účelem žadatel vysoutěží: 1x traktor s čelním nakladačem, 1x překopávač, 1x váha, 1x drtič, 1x elektrocentrála, 1x čerpadlo, 1x síto, 1x monitorovací technika.
Celkové náklady projektu 7 184 678 Kč.

FRANTIŠEK KRÁL - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BŘECLAV - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny o kapacitě 1550 t/ročně. Nákup potřebné techniky je: Drtič dřevního odpadu, manipulátor, traktor, 2x kompostovací textilie, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 6 340 400 Kč.

OKRASNÉ ZAHRADY ARBORISTIKA - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU NA BROUMOVSKU - příprava a podání projektu - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu bude ukončena na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1 400 t/ročně. Za tímto účelem žadatel nakoupil: 24 Ks VOK o objemu 12m3, hydraulický jeřáb, svozový vůz s nástavbou VOK, kontejnerový přívěs.
Celkové náklady projektu: 6 340 400 Kč.

MILAN MICHÁLEK - PROJEKT: NAVÝŠENÍ KOMPOSTÁRNY LANŠKROUN - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 180 t/ ročně. Pro tento účel žadatel nakoupil: traktor s čelním nakladačem, pásové rypadlo, homogenizační lopata, 5x VOK 8m3.
Celkové náklady projektu: 5 723 300Kč.

PETR NOUZA - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA A SYSTÉM SVOZU DOLNÍ PĚNA - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zbudování sítě malých zařízení o celkové kapacitě 1 500t/ročně. Bude celkem 10 kompostovacích ploch o kapacitě do 150t /rok v katastrálním území. Za tímto účelem žadatel nakoupil: traktor, nosič kontejnerů, drtící míchací vůz, překopávač, prosévací lopata, 18x VOK 16m3, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 6 340 400Kč.

AGROFARMA TÝNEC - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA AGROFARMA TÝNEC - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku

2015.
Cílem projektu je vznik sítě 3 malých zařízení kompostáren s kapacitou 450t/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: manipulátor s nakládací lžící a monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu: 3 012 900 Kč.

GARDENLINE S.R.O. - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA MIŘEJOVICE - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: nakladač - rypadlo, allu lopatu, traktor, drtič dřevního odpadu, monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu 6 601 760 Kč

FILIP ŠOFR - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA VELKÉ POŘÍČÍ - příprava a podání projektu-- vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550 tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: drtič dřevního odpadu, rotační třídič, traktor, testovací přístroje teploty a vlhkosti.
Celkové náklady projektu 6 594 500 Kč.

MĚSTO HUMPOLEC - PROJEKT: SVOZOVÁ TECHNIKA - MĚSTO HUMPOLEC - podání žádosti o platbu, příprava pro Závěrečné vyhodnocení akce.
Cílem projektu byl nákup techniky:1x svozový vůz s nástavbou pro sběr a svoz separovaného odpadu, 5x VOK o objemu 15m3.2013. Projekt byl realizačně ukončen.Cílem projektu je snížení zatížení životní prostředí. Díky realizaci projektu bude vytříděno o 1 116 tun BRKO více.
Celkové náklady projektu: 2 806 867 Kč

SAP MIMOŇ SPOL. S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU SAP MIMOŇ S.R.O.- podání žádosti o platbu, příprava pro Závěrečné vyhodnocení akce. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu bylo snížení množství skládkovaného BRO materiálu na skládkách KO, vytvoření kvalitního materiálu využitelného pro rekultivaci veřejných prostor obcí, revitalizaci a nové základky veřejné zeleně, využitelné také pro hnojení zemědělské půdy.
Celkové náklady projektu: 1 876 226 Kč.

SAP MIMOŇ - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BIOODPADU SAP MIMOŇ SPOL. S.R.O. - příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava závěrečného vyhodnocení akce do 31.5.2015. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 2000 t/rok. Výstavba kompostárny s technologií dolního provětrávání a nákup techniky:1x manipulátor, 1x prosévací zařízení.
Celkové náklady projektu: 6 472 868 Kč.

ČERNOVICE - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA MĚSTA ČERNOVICE - příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava Závěrečného vyhodnocení akce.
Cílem projektu bylo vybudování kompostárny a systému sběru a svozu. Proběhly stavební úpravy a práce, byl nakoupen překopávač kompostu, nosič kontejnerů, drtič, elektrocentrála, čerpadlo, 3 Ks velkoobjemových kontejnerů, monitorovací technika, 4 ks textilie.
Celkové náklady projektu 3 593 911 Kč.

ÚJEZD U BRNA - PROJEKT: REVITALIZACE ZELENĚ V PARKU U KOUPALIŠTĚ V ÚJEZDU U BRNA - příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu.
Cílem projektu byla revitalizace zeleně v parku u koupaliště. Proběhly stavební úpravy a práce a bylo vysázeno 276 ks dřevin, ošetřeno 89ks dřevin a 0,8034 ha regenerované zeleně.
Celkové uznatelné náklady projektu 929 142 Kč.

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY
Již druhá konference !! Ochrana půdy !! přinesla zajímavá témata zejména v boji proti ...
cena: 250,00 Kč
 

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Sborník s podtitulem "Optimalizace technologie v regionu", se zabývá aktuálními trendy ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Reference za rok 2014