Reference za rok 2014

REALIZACE PROJEKTŮ ZA ROK 2014

reference ke stažení ZDE

ZDENĚK NOVÁK - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA DRAHOV - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny s kapacitou 1400 t / rok. Za tímto účelem žadatel instaluje technologii spodního provětrávání a prosévací zařízení.
Celkové náklady projektu: 5 596 000 Kč.

EKO BROUMOVSKO - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BIOODPADU BROUMOVSKO - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, zpracování podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je využít areálu bývalého zemědělského družstva k vybudování kompostárny o kapacitě 1450 t / rok, nákup potřebné technologie jako překopávač, váha.
Celkové náklady projektu: 5 701 318 Kč

MĚSTO TŘEBÍČ - PROJEKT: DOMOVNÍ KOMPOSTOVÁNÍ - MĚSTO TŘEBÍČ - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu je zavedení prevence vzniku bioodpadu ve městě pomocí nákupu 735x kompostérů o kapacitě 700 l,
Celkové náklady projektu: 1 961 017 Kč

BAUSERVIS S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1400 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupujeme 2x VOK o objemu 3m3, 14x VOK o objemu 9m3, 15x VOK o objemu 12m3, svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 2 866 500 Kč

MĚSTO SEČ - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU V SEČI - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1450 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje 18x VOK o objemu 9m3, 59x kontejnery o objemu 1100l, 480x nádoby o objemu 240l, 1x svozový vůz s nástavbou.
Celkové náklady projektu: 3 843 644 Kč

HOREN S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - HOREN S.R.O. - poradenská činnost při realizaci projektu a zpracování veřejné zakázky, zpracování monitorovacích zpráv.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 900 tun / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje 12x VOK o objemu 6m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK a nástavbou pro nádoby o objemu 110 - 240 l, 1x štěpkovač.
Celkové náklady projektu: 2 736 100 Kč

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO PETROVICE - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA PETROVICE - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření 7 malých zařízení s kapacitou do 150 tun / rok. Celkem tedy zpracovat 1000 t / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje: 1x drtič, 1x traktor s čelním nakladačem, 1x překopávač, 1x monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 5 793 480 Kč

TSM SEMILY S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - SEMILY - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 650 tun / rok2x VOK o objemu 9m3, 2x VOK o objemu 11m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK
Celkové náklady projektu: 2 224 950 Kč

JITKA SMETANOVÁ- PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU - SVOBODNÉ DVORY A OKOLÍ - poradenství při realizaci projektu.
Cílem projektu bylo zavedení odděleného s

ystému a sběru bioodpadu o kapacitě 144 tun / rok. 24x VOK o objemu 10m3, 2x VOK o objemu 15m3, 1x hydraulický jeřáb, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK, 1x kontejnerový točnicový přívěs.
Celkové náklady projektu 6 428 603 Kč.

DAVID SMETANA - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BIOODPADU - SMETANA - poradenství při realizaci projektu.
Cílem projektu bylo vytvoření kompostárny o kapacitě 1500 tun/ročně. Za tímto účelem žadatel vysoutěží: 1x traktor s čelním nakladačem, 1x překopávač, 1x váha, 1x drtič, 1x elektrocentrála, 1x čerpadlo, 1x síto, 1x monitorovací technika.
Celkové náklady projektu 7 184 678 Kč.

FRANTIŠEK KRÁL - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BŘECLAV - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny o kapacitě 1550 t/ročně. Nákup potřebné techniky je: Drtič dřevního odpadu, manipulátor, traktor, 2x kompostovací textilie, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 6 340 400 Kč.

OKRASNÉ ZAHRADY ARBORISTIKA - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU NA BROUMOVSKU - příprava a podání projektu - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu bude ukončena na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1 400 t/ročně. Za tímto účelem žadatel nakoupil: 24 Ks VOK o objemu 12m3, hydraulický jeřáb, svozový vůz s nástavbou VOK, kontejnerový přívěs.
Celkové náklady projektu: 6 340 400 Kč.

MILAN MICHÁLEK - PROJEKT: NAVÝŠENÍ KOMPOSTÁRNY LANŠKROUN - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 180 t/ ročně. Pro tento účel žadatel nakoupil: traktor s čelním nakladačem, pásové rypadlo, homogenizační lopata, 5x VOK 8m3.
Celkové náklady projektu: 5 723 300Kč.

PETR NOUZA - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA A SYSTÉM SVOZU DOLNÍ PĚNA - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zbudování sítě malých zařízení o celkové kapacitě 1 500t/ročně. Bude celkem 10 kompostovacích ploch o kapacitě do 150t /rok v katastrálním území. Za tímto účelem žadatel nakoupil: traktor, nosič kontejnerů, drtící míchací vůz, překopávač, prosévací lopata, 18x VOK 16m3, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu: 6 340 400Kč.

AGROFARMA TÝNEC - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA AGROFARMA TÝNEC - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku

2015.
Cílem projektu je vznik sítě 3 malých zařízení kompostáren s kapacitou 450t/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: manipulátor s nakládací lžící a monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu: 3 012 900 Kč.

GARDENLINE S.R.O. - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA MIŘEJOVICE - příprava a podání projektu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: nakladač - rypadlo, allu lopatu, traktor, drtič dřevního odpadu, monitorovací techniku.
Celkové náklady projektu 6 601 760 Kč

FILIP ŠOFR - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA VELKÉ POŘÍČÍ - příprava a podání projektu-- vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550 tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil: drtič dřevního odpadu, rotační třídič, traktor, testovací přístroje teploty a vlhkosti.
Celkové náklady projektu 6 594 500 Kč.

MĚSTO HUMPOLEC - PROJEKT: SVOZOVÁ TECHNIKA - MĚSTO HUMPOLEC - podání žádosti o platbu, příprava pro Závěrečné vyhodnocení akce.
Cílem projektu byl nákup techniky:1x svozový vůz s nástavbou pro sběr a svoz separovaného odpadu, 5x VOK o objemu 15m3.2013. Projekt byl realizačně ukončen.Cílem projektu je snížení zatížení životní prostředí. Díky realizaci projektu bude vytříděno o 1 116 tun BRKO více.
Celkové náklady projektu: 2 806 867 Kč

SAP MIMOŇ SPOL. S.R.O. - PROJEKT: SYSTÉM SBĚRU BIOODPADU SAP MIMOŇ S.R.O.- podání žádosti o platbu, příprava pro Závěrečné vyhodnocení akce. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu bylo snížení množství skládkovaného BRO materiálu na skládkách KO, vytvoření kvalitního materiálu využitelného pro rekultivaci veřejných prostor obcí, revitalizaci a nové základky veřejné zeleně, využitelné také pro hnojení zemědělské půdy.
Celkové náklady projektu: 1 876 226 Kč.

SAP MIMOŇ - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA BIOODPADU SAP MIMOŇ SPOL. S.R.O. - příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava závěrečného vyhodnocení akce do 31.5.2015. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 2000 t/rok. Výstavba kompostárny s technologií dolního provětrávání a nákup techniky:1x manipulátor, 1x prosévací zařízení.
Celkové náklady projektu: 6 472 868 Kč.

ČERNOVICE - PROJEKT: KOMPOSTÁRNA MĚSTA ČERNOVICE - příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava Závěrečného vyhodnocení akce.
Cílem projektu bylo vybudování kompostárny a systému sběru a svozu. Proběhly stavební úpravy a práce, byl nakoupen překopávač kompostu, nosič kontejnerů, drtič, elektrocentrála, čerpadlo, 3 Ks velkoobjemových kontejnerů, monitorovací technika, 4 ks textilie.
Celkové náklady projektu 3 593 911 Kč.

ÚJEZD U BRNA - PROJEKT: REVITALIZACE ZELENĚ V PARKU U KOUPALIŠTĚ V ÚJEZDU U BRNA - příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu.
Cílem projektu byla revitalizace zeleně v parku u koupaliště. Proběhly stavební úpravy a práce a bylo vysázeno 276 ks dřevin, ošetřeno 89ks dřevin a 0,8034 ha regenerované zeleně.
Celkové uznatelné náklady projektu 929 142 Kč.

Vzdělávací kurzy

zobrazit všechny kurzy

Zajímavé publikace

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)
Příručka k výrobě, uvádění do oběhu a využití produktu kompostovacího procesu - kompostu.
cena: 300,00 Kč
 

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti VZDUCH

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti VZDUCH
Skripta "Ochrana životního prostředí - vzduch" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Reference za rok 2014