Reference za období 2005 - 2008

Reference za období 2005 - 2008 ke stažení ZDE

REFERENCE ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY 2009 - 2005

Odběratel: Městský úřad Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč
Předmět: Studie systému nakládání s bioodpadem ve městě Skuteč
Termín: červen 2009


Odběratel: Ing. Jiří Tetzeli - NORD, U Svépomoci 9/2020, 301 00 Plzeń
Předmět: Projektová dokumentace pro kompostárnu bioodpadu

 • Návrh technologického vybavení a typu zařízení dle kapacitních potřeb a zjištěných při místním šetření
 • Vyhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení
 • Vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
 • Zajištění podkladů pro územní a stavební řízení (včetně rozptylové studie a posudku dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a odnětí ze ZPF
  Termín: leden 2009


Odběratel: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Předmět: Zpracování studie nakládání s BRO v Chotěboři a místních částech (Bílek, Dobkov, Klouzovy, Počátky, Příjemky, Rankov, Střížov, Svinný) v rozsahu:

 • Analýza stávajícího stavu - terénní šetření množství, místa vzniku, kvality a stavu nakládání s bioodpadem, výpočet potenciální produkce bioodpadu.
 • Návrh typu a kapacity zařízení na zpracování bioodpadu.
 • Návrh techniky a technologie zpracování bioodpadu
 • Ekonomika navrhovaného systému
  Termín: říjen 2008


Odběratel: Město Uničov
Předmět: Kompetní projektová dokumentace pro komunitní kompostárnu a technicko-ekonomická studie systéme sběru, svozu a zpracování bioodpadů ve městě Uničov, bude obsahovat:

 • Návrh techniky a technologie zpracování bioodpadu,
 • Návrh počtu a velikosti nádob na sběr biologických odpadů do zástaveb rodinných domů,
 • Provozní řád, návrh evidence vstupních materiálů,
 • Stavební projekt,
 • Provozní náklady systému nakládání s bioodpadem ve městě
  Termín: září 2008

Odběratel: Městský úřad Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masarykova 89,
751 31 Lipník nad Bečvou
Předmět: Zpracování studie systému sběru, svozu a zpracování bioodpadu v Lipníku n. B.
Termín: září 2008

Odběratel: ČR - Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 110 00 Praha 10
Předmět: Trh s komposty v ČR a přehled množstevních kapacit zpracování bioodpadu a množstevních kapacit odbytu výsledných produktů.
Termín: červen 2008


Odběratel: Městská část Praha 20 - Horní Počernice, Jívanská 647, Praha 20
Předmět: Studie

 • Analýza stávajícího stavu nakládání s bioodpadem - terénní šetření množství, místa vzniku a kvality bioodpadu,
 • Výpočet potenciální produkce bioodpadu
 • Návrh typu a kapacity zařízení na zpracování bioodpadu
 • Návrh techniky a technologie zpracování bioodpadu
  Ekonomika navrhovaného systému
  Termín: červen 2008

Odběratel: Město Nové Město na Moravě
Předmět: Zpracování studie nakládání s bioodpadem v Novém Městě na Moravě
Termín: březen 2008

Odběratel: Svazek obcí "Drahanská vrchovina" Luleč 33
Předmět: Zpracování "Záměr materiálového využití bioodpadu - kompostováním
v mikroregionu Drahanská vrchovina" v těchto částech:

 • terénní šetření o množství, místa, kvalitě a stavu nakládání s bioodpadem v regionu,
 • návrh kapacity objemu a systému sběru a třídění bioodpadu v regionu,
 • návrh kapacity a technologie kompostárny,
 • ekonomika systému třídění , sběru a zpracování bioodpadu.
  Termín: leden - květen 2007


Odběratel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát
Předmět: Zpracování "Ekonomická a technická analýza způsobu nakládání s bioodpadem ve městě Karviná" v tomto rozsahu:

 • analýza území - terénní šetření množství, místa vzniku, kvality a stavu nakládání s bioodpadem,
 • návrh typu a kapacity zařízení na zpracování bioodpadu,
 • návrh techniky a technologie zpracování bioodpadu,
 • model systému sběru a třídění bioodpadu (kompostu),
 • ekonomika navrhovaného systému,
 • možnosti financování formou dotací.
  Termín: listopad 2007 - leden 2008


Odběratel: RESPONO, a.s. Cukrovarská 486/16, Vyškov - město
Předmět: "Logistika sběru bioodpadů ve svozové oblasti Respono a.s. pro zpracování
v bioplynové stanici a na kompostárně projektované v k.ú. Vyškov"
Termín: leden 2008


Odběratel: Obec Dlouhá Loučka, 1. máje 116, Dlouhá Loučka
Předmět: Kompletní projektová dokumentace pro obecní kompostárnu v rozsahu:

 • studie (analýza současného stavu, návrh technologie kompostárny, návrh způsobu provozování)
 • stavební projekt včetně nutných podkladů pro území a stavební řízení,
 • provozní řád zařízení
  Termín: listopad 2007 - leden 2008


Odběratel: Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice
Předmět: "Ekonomické zhodnocení záměru zpracování bioodpadu v regionu Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras s návrhem konkrétních zařízení a logistiku svozu" v těchto částech:

 • návrh konkrétních zařízení pro zpracování bioodpadu v regionu
 • návrh systému třídění a svozu bioodpadu v regionu
 • studie proveditelnosti záměru
  Termín: říjen 2007


Odběratel: Enviprojekt s.r.o., Na požáře 144, Zlín
Předmět: Zpracování Provozního řádu kompostárny, Provozního řádu bioplynové stanice, zajištění odborného poradenství v průběhu zpracován žádosti o IP a projektové dokumentaci pro akci Odpadové centrum Petrůvky
Termín: říjen 2007


Odběratel: Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod
Předmět: Ekologie jako taková - třídění a zpracování bioodpadu v domácnosti
Termín: březen 2007


Odběratel: CMC Náměšť, a.s. V.Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou
Předmět: Zajištění podmínek pro zavedení systému třídění a sběru biologicky rozložitelného odpadu v regionu kompostárny CMC Náměšť a.s. v tomto členění:

 • projednat se zástupci obcí a podnikateli zájmového území systém třídění, svozu zpracování biologicky rozložitelného odpadu,
 • na zákl. výpočtu logistiku svozu stanovit technické a ekonomické podmínky systému třídění, svozu a zpracování biologicky rozložitelných odpadů,
 • zpracovat podnikovou normu pro registraci kompostu ÚKZUZ v tržním využití výsledku kompostování - kompostu,
 • zajistit všechny dostupné a využívané objemy sběrových nádob pro doplnění nových investic zařízení kompostárny,
 • kontaktovat a připravit smluvní podmínky pro zajištění svozových organizací v regionu pro navážení BRO na kompostárnu,
 • marketingový záměr odbytu kompostu v regionu - podpora tvorby regionálního výrobku,
  navrhnout a realizovat propagační kampaň v regionu svozu BRO kompostárny,
 • prezentace systému zpracování BRO na kompostárně CMC Náměšť a.s. na II. Mezinárodní konferenci.
  Termín: leden - květen 2006

Odběratel: Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice
Předmět: "Analýza území pro stanovení kapacit a typu zařízení na zpracování bioodpadu v jednotlivých obcích Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras" v těchto částech:

 • terénní šetření o množství, místa, kvalitě a stavu nakládání s bioodpadem v regionu,
 • analýza území o stávajícícm technickém a technologickém stavu na třídění a svoz odpadu v regionu
 • analýza území z pohledu ochrany životního prostředí.
  Termín: červen - červenec 2007


Odběratel: Svazek obcí "Skládka TKO" Komenského nám. 17, Třebíč
Předmět: Zpracování podkladů pro financování záměru systému sběru, třídění a zpracování bioodpadu v regionu Svazku obcí - Skládka TKO Petrůvky v tomto členění:

 • komplexní posouzení území,
 • hodnocení vlivu zařízení na životní prostředí,
 • analýza území a návrh řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Třebíčska,
 • logistika svozu, třídění a zpracování bioodpadu,
 • ekonomické zhodnocení projektu - studie proveditelnosti,
 • návrh technologického vybavení pro třídění, svoz, zpracování a úpravu výstupu zpracování bioodpadu,
 • výběr dodavatele navržené technologie,
 • zpracování žádosti o finanční podporu.
  Termín: březen - říjen 2006

Odběratel: CMC Náměšť, a.s. V.Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou
Předmět: Zajištění podkladů pro odborný posudek technologického postupu vlivu kompostování na volné ploše na životní prostředí v rámci výzkumného úkolu - projekt: "Ochrana životního prostředí" v tomto členění:

 • metodika měření emisí,
 • metodika hodnocení vlivu kompostování na podzemní vody,
 • vlastní měření emisí,
 • zpracování dat pro vyhodnocení,
 • prezentace výsledků.
  Termín: leden - listopad 2005


Odběratel: EURONEST, s.r.o., Bráfova třída, Třebíč
Předmět: Poradenství v oblasti řešení a využití biologicky rozložitelných odpadů vodní elektrárny v tomto členění:

 • přípravné a průzkumné práce
 • zpracování návrhu likvidace dle legislativních podmínek
 • kvalita BRO v průběhu roku činnosti elektrárny
 • Logistika a ekonomika likvidace BRO
  Termín: leden - říjen 2005


Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na ...
cena: 300,00 Kč
 

EXTRAKT Z KOMPOSTU - ORGANICKÉ HNOJIVO

EXTRAKT Z KOMPOSTU - ORGANICKÉ HNOJIVO
Z tohoto tzv. kompostového čaje získáte jednoduchým vyluhováním ve vodě plnohodnotné ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Reference za období 2005 - 2008