Aktuality projektu

VYUŽITÍ KOMPOSTU V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI


"KOMPOSTOVÁNÍ
- inovace, výzkum a praxe " 16.11.2017 v 9.00 hod. v Praze.

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE.


PREZENTACE KE STAŽENÍ

 1. Ing. Květuše Hejátková
 2. Ing. Barbora Badalíková
 3. Ing. Marek Batysta
 4. Dr. Wilfried Hartl
 5. Ing. David Řeháček
 6. Ing. Martin Dubský
 7. Ing. Jaroslav Houček
 8. Ing. Rostislav Pilný
 9. Ing. Petr Plíva
 10. Ing. Lukáš Jurečka
 11. Ing. Hana Kýbusová
 12. Miroslav Žilík
CYKLUS PRACOVNÍCH SETKÁNÍ:

Kompost - technologie a kvalita

Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kvality třídění bioodpadu v návazností na provoz kompostáren a odbyt kompostu, v oblasti technologie, legislativy a dotací (odpady, zemědělství). Budete mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství a praxe, dále využít prostor věnovaný individuálním konzultacím Vašich dotazů včetně prezentace připomínek k otázkám:


PROGRAM

 • Jaký je současný stav a koncepce nakládání s bioodpady v kraji dle POH kraje
 • Jak ovlivňuje legislativa kompostářskou praxi
 • Provozní a procesní management kompostáren z pohledu kvality kompostu
 • Další technologie v regionu - komplexní zpracování BRO
 • Diskuze - individuální poradenství


POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE

SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE A ODBORNOU VEŘEJNOST

KOMPOSTOVÁNÍ - ODPADY, DZES, PRAXE " CYKLUS ZEMĚDĚLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


Odborný seminář představí komplexní problematiku systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování. Jak se provozování kompostárny řídí stávající legislativou, technologické a ekonomické podmínky kompostování a využití vlastního kompostu. Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe - půdoochranné technologie, jak využít kompost v oblastech erozně ohrožených, ochrany vod a ekologického zemědělství. DZES.

PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, půdoochranné technologie, DZES)
 • Ekonomika provozu kompostárny a kompostu v bilanci živin
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE

KOMPOST BEZPEČNÉ HNOJIVO POLNÍ DEN

Kompost ve zranitelných oblastech ochrany vod

Systém kompostování zemědělských zbytků včetně využívání dalších zdrojů organických hnojiv budou představeny v zemědělském podniku BEMAGRO Malonty. Kompost je jedním z typů organických hnojiv, které podnik produkuje a využívá v systému ekologického zemědělství a v oblastech erozního ohrožení a ochrany vod.


PROGRAM

 • Legislativa ( související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, AEO)
  Ekonomika
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

LEKTOŘI:

 • Dr. Wilfried Hartl (BFA Vídeň)
 • Ing. Květuše Hejátková, ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
 • Ing. Jaroslav Záhora, CCs., Mendlova univerzita Brno
 • Ing. Barbora Badalíková, VÚPT Troubsko s.r.o.

MALONTY POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE

RATIŠKOVICE POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE
Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

Sborník z VII. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Sborník z VII. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
CD sborník z konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
cena: 230,00 Kč
 

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Aktuality projektu