Aktuality projektu

VYUŽITÍ KOMPOSTU V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
"KOMPOSTOVÁNÍ
- inovace, výzkum a praxe " 16.11.2017 v 9.00 hod. v Praze. POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE.

CYKLUS PRACOVNÍCH SETKÁNÍ:

Kompost - technologie a kvalita

Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kvality třídění bioodpadu v návazností na provoz kompostáren a odbyt kompostu, v oblasti technologie, legislativy a dotací (odpady, zemědělství). Budete mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství a praxe, dále využít prostor věnovaný individuálním konzultacím Vašich dotazů včetně prezentace připomínek k otázkám:


PROGRAM

 • Jaký je současný stav a koncepce nakládání s bioodpady v kraji dle POH kraje
 • Jak ovlivňuje legislativa kompostářskou praxi
 • Provozní a procesní management kompostáren z pohledu kvality kompostu
 • Další technologie v regionu - komplexní zpracování BRO
 • Diskuze - individuální poradenství


POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE

SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE A ODBORNOU VEŘEJNOST

KOMPOSTOVÁNÍ - ODPADY, DZES, PRAXE " CYKLUS ZEMĚDĚLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


Odborný seminář představí komplexní problematiku systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování. Jak se provozování kompostárny řídí stávající legislativou, technologické a ekonomické podmínky kompostování a využití vlastního kompostu. Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe - půdoochranné technologie, jak využít kompost v oblastech erozně ohrožených, ochrany vod a ekologického zemědělství. DZES.

PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, půdoochranné technologie, DZES)
 • Ekonomika provozu kompostárny a kompostu v bilanci živin
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE

KOMPOST BEZPEČNÉ HNOJIVO POLNÍ DEN

Kompost ve zranitelných oblastech ochrany vod

Systém kompostování zemědělských zbytků včetně využívání dalších zdrojů organických hnojiv budou představeny v zemědělském podniku BEMAGRO Malonty. Kompost je jedním z typů organických hnojiv, které podnik produkuje a využívá v systému ekologického zemědělství a v oblastech erozního ohrožení a ochrany vod.


PROGRAM

 • Legislativa ( související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, AEO)
  Ekonomika
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

LEKTOŘI:

 • Dr. Wilfried Hartl (BFA Vídeň)
 • Ing. Květuše Hejátková, ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
 • Ing. Jaroslav Záhora, CCs., Mendlova univerzita Brno
 • Ing. Barbora Badalíková, VÚPT Troubsko s.r.o.

MALONTY POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE

RATIŠKOVICE POZVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE
Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Aktuality projektu