Základní informace o projektu

Projekt Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochraně půdy INTEKO - ATCZ42 byl podpořený v rámci 1. výzvy programu INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika. INTEKO

Projekt je zaměřen na oblast cirkulární ekonomiky s cílem lepšího využití organické hmoty a živin. Projekt tak reaguje na aktuální celospolečenské potřeby nedostatku kvalitní orné půdy, postupného vyčerpávání živin z přírodních zdrojů a dramaticky klesající zásoby fosforu.

Hlavním cílem projektu je vytvořit novou inovativní technologii kompostování, která zajistí vyšší kvalitu a standardizaci kvality výsledného produktu - kompostu. Výsledná technologie navíc umožní recyklovat fosfor a dusík z organických odpadů a ověří dopad takto recyklovaných surovin na růst rostlin. Dalšími cíli projektu je vytvořit novou metodu určování zralosti kompostu, inovaci měření vymývání dusíku do spodních vod a v neposlední řadě metodická doporučení umožňující efektivnější nakládání s čistírenskými kaly a jejich bezpečnou aplikaci na zemědělskou půdu a podzemní vody.

Agentura ZERA je hlavním řešitelem projektu a bude jej tři roky realizovat v konsorciu s výzkumnými pracovníky Mendelovy Univerzity Brno, expertními pracovišti z Rakouska - Bio Forschung Austri Vídeň a Institut fur Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, v projektu bude také zapojena Evropská platforma European Compostnetwork profilující se v oblasti kompostování. Mezinárodní realizační tým tak společně vytvoří metodické podklady pro certifikaci kompostáren, která je pro standardizaci kvality kompostu a jeho širší využívání nezbytná. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí, neboť umožní lépe a účinněji využívat suroviny uhlíku a dusíku, přispěje ke zlepšení půdního fondu, kvality podzemních vod. Spolupráce výzkumných organizací a aplikačních partnerů tak přispěje k transferu technologií v zemědělství a tím ke zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru.

Projekt byl zahájen 1. září 2016 a bude trvat 36 měsíců, projekt je geograficky zaměřen na příhraniční oblast Vysočiny, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolního Rakouska a Vídně.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Výběrové řízení

Dne 17. 7. 2017 vyhlašuje společnost ZERA výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby v rámci realizace projektu ATCZ042 - INTEKO "Analýzy půdních vzorků"

Podrobnosti naleznete v přílohách:

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

ČESKÁ BIOKUCHAŘKA

ČESKÁ BIOKUCHAŘKA
Vaříme z biopotravin Autor: Anna Michalová Recepty na pokrmy ze špaldy, pohanky, ...
cena: 275,00 Kč
 

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ
Publikace si dává za cíl seznámit odbornou veřejnost s řešením problematiky uplatnění ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Základní informace o projektu