Vzdělávání "Odpady"

CYKLUS OVĚTY A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BIOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

ODBORNÍ LEKTOŘI: Ing. Květuše Hejátková, Ing. Pavlína Buršíková, Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D., Ing. Iva Zeroniková, Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Olga Křížová,

 1. VZDĚLÁVACÍ PREZENČNÍ KURZY,
 2. EXKURZE DNY TECHNIKY A TECHNOLOGIÍ
 3. KONFERENCE
 4. WORKSHOPY
 5. ONLINE DISKUZE
 6. OSOBNÍ KONZULTACE

SEMINÁŘE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KOMPOSTÁREN


 1. centrální zařízení dle zákona o odpadech

 2. malá zařízení dle zákona o odpadech

ZERA je nyní akreditovaným vzdělávacím subjektem v Programu rozvoje venkova. AKREDITACE

Na všechny vzdělávací semináře je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který je uveden na našich webových stránkách www.zeraagency.eu v sekci kurzy.

TERMÍNY SE MOHOU MĚNIT, PROTO SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY.

VYUŽITÍ KOMPOSTU V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI


Závěrečné setkání účastníků a dalších zájemců celoročního setkávání k problematice recyklace a využití "odpadů" - projekt: "Podpora kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy". Systémy kompostování a kvality kompostu, které propojují minimálně dva rezorty MZE a MŽP k řešení velmi závažného problému jakým je voda v krajině - ochrana půdy. Cílem setkání bude definovat opatření využití kompostu a ochrany půdy pro zastavení její degradace.

Top tradiční zemědělské setkání, technologické novinky, příklady dobré praxe, diskuze s odborníky, přátelská atmosféra.


ČAS: 10.00 - 14.00 hod.


CENA: ZDARMA


TERMÍN A MÍSTO: 16. listopadu 2017, Ministerstvo zemědělství Praha, místnost č. 400 ve 4. patře


PROGRAM:


8.00 - 9.00 registrace účastníků


I.BLOK LEGISLATIVA A DOTACE

 • Od 9.00 -10.00 hod.Zahájení konference
 • Co potřebuje půda pro zdravý vývoj doc. Miko L., elektronický vzkaz
 • Strategie a podpory využití bioodpadů v zemědělské praxi
 • Eroze půdy a praxe
  Badalíkova B. , VÚPT Troubsko
 • Diskuze
 • Přestávka


II. BLOK BENEFITY KOMOSTU - VÝZKUM A PRAXE


Od 10.-00 - 12.00 hod.

 • Klíče k podpoře udržitelnosti oběhu živin (nejen z kompostu),
  Dr. Hartl W. BFA Vídeň, Ing. Záhora J., CSc. Mendlova univerzita Brno
 • Zvýšení obsahu půdních organických hmot pomocí kompostů
  Ing. Řeháček D., VÚMOP v.v.i. Zbraslav
 • Uplatnění kompostu v zahradnictví
  Ing. Dubský M., VÚKOZ v.v.i. Průhonice
 • Diskuze
 • 12.00 - 12.30 Malé občerstvení

III. TECHNOLOGIE, KVALITA A EKONOMIKA V PRAXI, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE


Od 12.30 - 14.00 hod.

 • Kvalita kompostu registrovaná dle zákona č. 156/1998 o hnojivech
  Ing. Gemerlová M. ÚKZUZ Praha
 • Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a bioodpadů
  Ing. Pilný R., Regent plus Žlutice, Ing. Plíva P., CSc., VÚZT v.v.i. Praha
 • Technologie v praxi - vermikompostování v zemědělství
  Ing. Hanč A. Ph.D. ČZU Praha, Ing. Plíva P. CSc., VÚZT v.v.i. Praha
 • Kompostování a využití kompostu v zemědělské praxi (přínos, technologie, ekonomika)
  Ing. Jurečka L., ředitel zemědělského podniku POOSLAVÍ Nová (konvenční zemědělství)
  Ing. Kybusová H., agronom BEMAGRO a.s. (ekologické zemědělství)
  Žilík M. kompostárna Želivec. (kompostování čistírenských kalů)
 • Diskuze a závěr konference

POZVÁNKA S PROGRAMEM

Registrace je povinná a termín je nejpozději do 8. listopadu 2017. Kapacita účastníků je omezená.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na našich www.zeraagency.eu nebo na mail schellova@zeraaagency.eu případně telefonicky 724 082 737.


KONTAKT:
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 620 070, mob.: 724 082 737
e-mail: info@zeraagency.eu

Přihlašovací formulář

Jméno/Firma:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
 

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

CD KOMPOSTER

CD KOMPOSTER
Program KOMPOSTER by neměl chybět na žádné kompostárně. Jeho využití je jednak při ...
cena: 500,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY HORNÍ DUBÉNKY

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY HORNÍ DUBÉNKY
Horní Dubénky Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Vzdělávání "Odpady"