Konference

dovolujeme si Vás pozvat na

Konferenci BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

v rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2017 se uskuteční dne 20.- 22. září 2017 v Náměšti nad Oslavou Pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu

Akreditace

Konference je akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR AK/VE-89/2010, AK/PV-228/2010, jako vzdělávací akce pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků


13. ročník konference se koná pod záštitou

hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a
Pod záštitou rektora Mendelovy univerzity Brno Prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.

1. DEN STŘEDA 20.9. 2017 EXKURZE

8.00 - 18.00 hod

 • Kompost v zemědělské praxi
 • Technologie zpracování a využití bioodpadu - příklady dobré praxe při uplatňování principů oběhového hospodářství v České republice

2. DEN ČTVRTEK 21.9. 2017

8.00 - 9.00 Prezence

9.00 - 18.00 odborné přednášky a prezentace technik a technologií

 • Mezioborová spolupráce strategie pro udržitelné nakládání s odpady
 • Benefity využití kompostu - ekologie, ekonomika, legislativa - trvale udržitelný systém nakládání s bioodpady
 • Podpora a rozvoj technologií snižování bioodpadu na skládce
 • Rezortní harmonizace ochrany půdy - legislativní a technická podpora
 • Jak dotace podpoří naplnění POH krajů/obcí
 • Standardizace procesu a produkce trvale kvalitního produktu systémů komplexního zpracování bioodpadu v regionu

Sponzorské fórum - prezentace inovací, předních technologických systémů

19.00 společenský večer

3. DEN PÁTEK 22.9.2017

9.00 - 12.00 praktická ukázka prevence, odborné přednášky

 • Praxe a příklady a spolupráce + osobnosti + byznys
 • Žížalové kompostování - praxe, výzkum
 • Jak kraje ČR řeší udržitelnost systému zpracování a využití bioodpadu pro naplnění POH

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Letos opět bude možnost ubytovat se v nově zrekonstruovaném zařízení agentury ZERA v CETT - Centru environmentálních technik a technologií, které se nachází v areálu pracoviště ZERA kde bude probíhat i vlastní konference. Ceny a kontakty ubytování jsou zveřejněny na www.zeraagency.eu (záložka konference) nebo na www.cett.eu


VLOŽNÉ:

 • 1. den - 20. ZÁŘÍ 2017 - EXKURZE: cena 1.000,- Kč (zahrnuje dopravu, stravu)
 • 2. a 3. den - 21-.22. ZÁŘÍ 2017. - KONFERENCE: cena 3.000,- Kč (zahrnuje konferenční poplatek dvou dnů, sborník, stravu, společenský večer)
 • Samostatná účast 3. dne 22. ZÁŘÍ 2017 - PRAXE A PŘÍKLADY: cena 600,- Kč

SLEVY:


2 ÚČASTNÍCI - 10%
3 ÚČASTNÍCI - 15%

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Přihlášky na konferenci zasílejte nejpozději do 11.9.2017

MATERIÁLY KE STAŽENÍ:


KONTAKT:
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
Podhradí 1022,
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 724 082 737
E-mail: schellova@zeraagency.eu
www.zeraagency.eu

MINULÝ ROČNÍK KONFERENCE 2016

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Konference