Vzdělávání " Konference"

dovolujeme si Vás pozvat na

Konference

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY v Náměšti nad Oslavou

v rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2017 se uskuteční dne 20.- 22. září 2017 v Náměšti nad Oslavou Pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu

Akreditace


1. DEN STŘEDA 20.9. 2017 EXKURZE

7.00 - 18.00 hod


Komposty v zemědělské praxi, systémy + kvalita + tradice + historie, proč kompostovat? Co motivuje občana, obce, zemědělce? Systémy ověření kvality technologie. Závěrem exkurze je pro Vás opět připravené "Malé překvapení"

 • v 7.00 odjezd z Náměště nad Oslavou
 • v 8.00 - 9.30 hod exkurze kompostárna UNANOV
 • od 11.00 - 13.00 exkurze kompostárna Velké Pavlovice
 • od 13.30- 14.30 hod. oběd
 • od 15.-17.00 hod závěrem exkurze "malé překvapení"
 • návrat do Náměště


2. DEN ČTVRTEK 21.9. 2017

od 9.00 - 18.00 hod.


Mezioborová spolupráce zpracování a strategie pro udržitelné nakládání s odpady


OD 8.30 - 9.00 Registrace všech účastníků konference


 • ZAHÁJENÍ KONFERENCE HEJTMANEM KRAJE VYSOČINA MUDr. JIŘÍM BĚHOUNKEM
 • Jiné řešení než uzavřený cyklus nakládání s bioodpady není možný. Jak využít původní "selský rozum" v zemědělském podnikání - bilance živin a organické hmoty. zástupce ZERA, z.s.
 • Legislativa OH a dotace z OPŽP zástupce MŽP
 • Podrobnosti nakládání s BRO včetně kalů z čistíren odpadních vod zástupce MŽP
 • Strategie využití externích zdrojů organické hmoty v zemědělství (odpady, vedleší suroviny) zástupce MZE, sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství
 • Co potřebuje půda pro zdravý vývoj zástupce zemědělství
 • Ochrana půdy - MŽP (nová vyhláška) - propojení s podmínkami MZE / praxe, mezirezortní spolupráce zástupce VÚMOP
 • Zemědělská praxe - kompostování a využití kompostu v zemědělské praxi (přínos, technologie, ekonomika) zástupce podniku Pooslaví Nová Ves
 • Diskuze
 • Opatření pro rozvoj a podporu uvádění organických hnojiv na trh zástupce ÚKZUZ
 • O kvalitě kompostu - certifikace kompostáren zástupce ZERA, z.s.
 • Koncepce financování projektů - OPŽP pro naplnění POH obcí , klíč k podpoře výstavby kompostáren v lokalitách, kde chybí kapacita. zástupce odboru odpadového hospodářství SFŽP
 • Strategie podpory využití kompostu v zemědělské praxi - dotace, podpora inovace, strategie a územní rozvoj mezirezortní a mezioborové spolupráce. zástupce MZe
 • Diskuze
 • Udržitelný systém zpracování BRKO - praxe zástupce praxe


Sponzorské forum - technologie komplexního zpracování bioodpadu / hygienizace, stabilizace / od odpadu k výrobku

Prezentace technologií a systémů využití bioodpadu, inovace v praxi. prezentace firem


Od 19.00 do 24.00 hod společný večer s činohrou -

MALÉhRY Divadlo Bolka Polívky v Brně. BIOSTORY hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská


3. den 22.9. Praxe a příklady + Spolupráce + Osobnosti a byznys + Ekonomika + Recyklace + Prevence

 • Registrace všech účastníků konference
 • Praktická ukázka - výroba vlastního kompostéru nezisková organizace Kokoza
 • Žížalové kompostování zástupci VÚZT, ČZU Praha
 • Hygienizace - technologie - odpady - komplexní recyklace organické hmoty a živin (obec, živnostník, zemědělec). Praxe a cesty technologií, ekonomika. zástupci praxe a technolog
 • Kdy jsou čistírenské kaly vhodným organickým hnojivem (legislativa, praxe) zástupci praxe, MŽP, ÚKZUZ
  Diskuze a závěr a ukončení konference


ORGANIZAČNÍ POKYNY:

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování si zajišťují účastníci sami. CETT - Centru environmentálních technik a technologií se nachází v areálu pracoviště ZERA, kde bude probíhat i vlastní konference.


VLOŽNÉ:

 • 1. den - 20. ZÁŘÍ 2017 - EXKURZE: cena 1.000,- Kč (za
 • hrnuje dopravu, stravu)
 • 2. a 3. den - 21-.22. ZÁŘÍ 2017. - KONFERENCE: cena 3.000,- Kč (zahrnuje konferenční poplatek dvou dnů, sborník, stravu, společenský večer)
 • Samostatná účast 3. dne 22. ZÁŘÍ 2017 - PRAXE A PŘÍKLADY: cena 600,- Kč

SLEVY platí při účasti všech tří dnů:


2 ÚČASTNÍCI - 10%
3 ÚČASTNÍCI - 15%

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Přihlášky na konferenci zasílejte nejpozději do 11.9.2017

MATERIÁLY KE STAŽENÍ:


KONTAKT:
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
Podhradí 1022,
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 724 082 737
E-mail: schellova@zeraagency.eu
www.zeraagency.eu

MINULÝ ROČNÍK KONFERENCE 2016


FOTODOKUMENTACE

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Vzdělávání " Konference"