Projekt "Energetické úspory - zateplení včetně změn vytápění objektu ZERA, o.s.

Název projektu : Energetické úspory - zateplení včetně změn systému vytápění objektů ZERA, o.s.Operační program životní prostředí

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory 2.1. Zlepšování kvality ovzduší
Poskytovatel MŽP

Termín realizace : 2010

Rozpočet : 9.500 000,- Kč

PAMĚTNÍ DESKA PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

FOTODOKUMENTACE REALIZACE STAVBY ZDE

 • Předmětem projektu je kompletní zateplení a změna systému vytápění z kotelny spalující LTO na plynovou kotelnu u objektů ZERA, o.s.

Krátký popis záměru realizace škály servisních činností vedoucích k rozvoji venkovských oblastí s důrazem na využití vnitřního potenciálu venkova :

Měkké výstupy jsou zaměřeny:

 1. v rámci první aktivity zejména na vytvoření systému podpory zavádění značky Produkt z Regionu ve smyslu zavedení systému certifikace originálních produktů z regionu, které splňují parametry pro udělení značky Produkt z Regionu, tedy se zaměřením na tradiční řemesla
 2. druhá aktivita je zaměřena na oblast, jak efektivně podpořit a pracovat s moderními řemesly a službami, které jsou provozovány malými středními podnikateli ve venkovských oblastech v rámci konkurenčního trhu ovládaného velkými firmami
 3. v rámci poslední třetí aktivity vypracovat systém společného managementu a marketingu v oblasti "zelených energií", tedy vypracovat systém efektivní regionální propagace dostupných technologií využívajících obnovitelných zdrojů energie a systému snižující nároky na spotřebu energií a nakládání s odpady se zaměřením na konečného spotřebitele jak podnikatelské subjekty tak občany:
 4. Centrum biologického zpracování odpadu - poradenství, vzdělávání a výzkumu, konference,
 5. Regionální vzdělávací centrum - zajištění celoživotního vzdělávání, oborové vzdělávání v oblasti biologického zpracování odpadu, ekologické systémy výživy a hnojení rostlin v ekologickém zemědělství, hodnocení kvality půdy, správná zemědělská praxe, jazyková výuka.
 6. Ekologie a výzkum - osvěta, vlastní výzkum, prezentace výsledků výzkumu a jeho aplikace do praxe ve spolupráci s výzkumnými ústavy v oblasti ekologie, k podpoře regionální koncepce směřující k využití krajiny a zajišťující trvale udržitelný rozvoj venkova
 7. BAT centrum biologického zpracování odpadu - podpora odbytu a prezentace nejlepších dostupných technik a technologií biologického zpracování odpadu, centrum pro zajištění základních informací řešení recyklace bioodpadu v regionu se zachováním legislativních a ekonomických podmínek
 8. Místo pro vytvoření funkční příhraniční sítě podobně zaměřených organizací na obou stranách hranice za účelem oboustranně výhodné kooperace a komunikace ve prospěch posílení konkurence schopnosti regionálního hospodářství a stabilizace hospodářských struktur
 9. Místa pro uskutečnění obchodních kontaktů, prezenčních obchodních akcí mezi českými a rakouskými podnikateli, což umožní podnikatelským subjektům navazovat nové přeshraniční kooperace, obchodní kontakty
 10. Prostory pro podnikatele a začínající podnikatele - trvalá prezentace "zelených technologií"

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY
Již druhá konference !! Ochrana půdy !! přinesla zajímavá témata zejména v boji proti ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Projekt "Energetické úspory - zateplení včetně změn vytápění objektu ZERA, o.s.