Projekt "Energetické úspory - zateplení včetně změn vytápění objektu ZERA, o.s.

Název projektu : Energetické úspory - zateplení včetně změn systému vytápění objektů ZERA, o.s.Operační program životní prostředí

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory 2.1. Zlepšování kvality ovzduší
Poskytovatel MŽP

Termín realizace : 2010

Rozpočet : 9.500 000,- Kč

PAMĚTNÍ DESKA PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

FOTODOKUMENTACE REALIZACE STAVBY ZDE

 • Předmětem projektu je kompletní zateplení a změna systému vytápění z kotelny spalující LTO na plynovou kotelnu u objektů ZERA, o.s.

Krátký popis záměru realizace škály servisních činností vedoucích k rozvoji venkovských oblastí s důrazem na využití vnitřního potenciálu venkova :

Měkké výstupy jsou zaměřeny:

 1. v rámci první aktivity zejména na vytvoření systému podpory zavádění značky Produkt z Regionu ve smyslu zavedení systému certifikace originálních produktů z regionu, které splňují parametry pro udělení značky Produkt z Regionu, tedy se zaměřením na tradiční řemesla
 2. druhá aktivita je zaměřena na oblast, jak efektivně podpořit a pracovat s moderními řemesly a službami, které jsou provozovány malými středními podnikateli ve venkovských oblastech v rámci konkurenčního trhu ovládaného velkými firmami
 3. v rámci poslední třetí aktivity vypracovat systém společného managementu a marketingu v oblasti "zelených energií", tedy vypracovat systém efektivní regionální propagace dostupných technologií využívajících obnovitelných zdrojů energie a systému snižující nároky na spotřebu energií a nakládání s odpady se zaměřením na konečného spotřebitele jak podnikatelské subjekty tak občany:
 4. Centrum biologického zpracování odpadu - poradenství, vzdělávání a výzkumu, konference,
 5. Regionální vzdělávací centrum - zajištění celoživotního vzdělávání, oborové vzdělávání v oblasti biologického zpracování odpadu, ekologické systémy výživy a hnojení rostlin v ekologickém zemědělství, hodnocení kvality půdy, správná zemědělská praxe, jazyková výuka.
 6. Ekologie a výzkum - osvěta, vlastní výzkum, prezentace výsledků výzkumu a jeho aplikace do praxe ve spolupráci s výzkumnými ústavy v oblasti ekologie, k podpoře regionální koncepce směřující k využití krajiny a zajišťující trvale udržitelný rozvoj venkova
 7. BAT centrum biologického zpracování odpadu - podpora odbytu a prezentace nejlepších dostupných technik a technologií biologického zpracování odpadu, centrum pro zajištění základních informací řešení recyklace bioodpadu v regionu se zachováním legislativních a ekonomických podmínek
 8. Místo pro vytvoření funkční příhraniční sítě podobně zaměřených organizací na obou stranách hranice za účelem oboustranně výhodné kooperace a komunikace ve prospěch posílení konkurence schopnosti regionálního hospodářství a stabilizace hospodářských struktur
 9. Místa pro uskutečnění obchodních kontaktů, prezenčních obchodních akcí mezi českými a rakouskými podnikateli, což umožní podnikatelským subjektům navazovat nové přeshraniční kooperace, obchodní kontakty
 10. Prostory pro podnikatele a začínající podnikatele - trvalá prezentace "zelených technologií"

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY

sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY
Již druhá konference !! Ochrana půdy !! přinesla zajímavá témata zejména v boji proti ...
cena: 250,00 Kč
 

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ
Publikace si dává za cíl seznámit odbornou veřejnost s řešením problematiky uplatnění ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Projekt "Energetické úspory - zateplení včetně změn vytápění objektu ZERA, o.s.