Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání

ČESKO RAKOUSKÉ CENTRUM PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

číslo projektu: CZ 04.4.83/I.I.00.I/0I34

tento projekt je spolufinancován EU, Evropským fondempro regonální rozvoj (ERDF)

CÍL PROJEKTU:

 • záměr projektu navazuje na činnosti a aktivity agentury ZERA.
 • cílem je revitalizace a rekonstrukce stávajícího tovoráního objektu na výrobu vlněných koberců v Náměšti nad O., který je již opuštěn a nevyužívá se.
 • objekt byl zařazen jako brown fields pro než se hledá nové využití

VÝSTUP PROJEKTU:

ROZVOJ AKTIVIT ZERA

regionální vzdělávací centrum

 • zajištětní celoživotního vzdělávání pro dospělé,
 • oborové vzdělávání v oblasti biologického zpracování odpadu
 • ekologické systémy výživy, hnojení a hodnocení kvality půdy
 • správná zemědělská praxe, jazyková vyuka
 1. ekologie a výzkum
 • osvěta, vlastní výzkum, prezentace výsledků výzkumu a jeho aplikace do praxe ve spolupráci s výzkumnými ústavy v oblasti ekologie
 • k podpoře regionální koncepce směřující k využití krajiny a zajišťující trvale udržitelný rozvoj venkova
 1. škola řemesel
 • rekvalifikace osob v oblasti ručního zpracování vlny, ruční výroba koberců, krajkářství, barevná úprava textilu, pletení košíků, slaměných ozdob a aranžování, patchwork, biokuchař, ekologické pěstování oboce a zeleniny, základy podnikání
 1. ateliér řemesel
 • vytvoření pracovních míst rekvalifikovaných osob školy řemesel¨
 1. centrum poradenství
 • prezentace a odbytu BAT technologií biologického zpracování bioodpadu,
 • centrum pro zajištění základních informací jak řešit recyklaci bioodpadu při doržení všech legislativních a ekonomickcýh podmínek v regionu

MÍSTA PRO USKUTEČŇOVÁNÍ OBCHODNÍ KONTAKTŮ, PREZENTAČNÍCH OBCHODNÍCH AKCÍ MEZI ČESKÝMI A RAKOUSKÝMI PODNIKATELI

MÍSTA PRO VYTVOŘENÍ FUNKČNÍ PŘESHRANIČNÍ SÍTĚ PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ NA OBOU STRANÁCH HRANICE

PROSTORY PRO PODNIKATELE A ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

REVITALIZACE AREÁLU BROWNFIELDS DOWO A.S. NA ČESKO RAKOUSKÉ CENTRUM PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

PRŮBĚH REKONSTRUKCE:

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání